Duidelijke taal voor allemaal bij Amarant, niet alleen voor cliënten

Amarant stelt in de Week van Lezen en Schrijven ‘Duidelijke taal voor Allemaal’ centraal. Niet alleen richting cliënten, maar ook voor alle medewerkers.
Foto: Lum3n / Pexels

TILBURG – De week van maandag 7 tot en met zondag 13 september is landelijk de Week van Lezen en Schrijven. Amarant doet hieraan mee onder het motto ‘Duidelijke Taal voor Allemaal’. Een servicepunt van Amarant kreeg eerst het idee voor het motto, en daarom is een leuk programma samengesteld dat aandacht vraagt voor het gebruik van heldere taal.

Amarant stelt in deze week dus ‘Duidelijke taal voor Allemaal’ centraal. En dan niet alleen richting cliënten, maar ook voor alle medewerkers. Want iedereen heeft er profijt van als we met z’n allen heldere en toegankelijke taal gebruiken.

Dinsdag 8 september staat over heel de wereld in het teken van leren lezen en schrijven. Een ideaal moment dus om daar dan bij stil te staan. De Week van Lezen en Schrijven wil al met al het belang van lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden laten zien.

Het servicepunt van Amarant vindt dat begrijpelijke informatie nodig is om inspraak van cliënten mogelijk te maken. Cliënten moeten zich daarom vrij voelen om aan te geven dat iets voor hen lastig te begrijpen is. Dan gaan medewerkers meer hun best doen om heldere taal te gebruiken, in hun informatie naar cliënten maar ook naar elkaar.

Webinar

Prikkel is een magazine van Amarant dat zich richt op cliënten. In het nummer van september is een artikel gewijd aan al die afkortingen die ze binnen Amarant gebruiken. Ook vertelt een cliënte hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Op dinsdag 8 september gaat een kwis online.

Op donderdag 10 september is er een webinar, gepresenteerd door en opgezet samen met cliënten van Amarant. Roel Kooijmans geeft dan als gast zijn kijk op duidelijke taal. Er zijn voorbeelden uit de praktijk van lastige, en ook van heldere taal. Verder laat cliënt Jan Hovens een rap horen. Hij is ook wel bekend als GVR, De Grote Vriendelijke Reus.

Kees-Luc Simons