Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Het PBO is een zelfstandig orgaan binnen Omroep Tilburg en valt onder verantwoordelijkheid van de directie van de omroep. De leden zijn representatief voor de belangrijkste in Tilburg en omgeving voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

De leden hebben aantoonbare ervaring en deskundigheid van de sector, welke zij vertegenwoordigen. Het PBO heeft tot taak het programmabeleid van onze lokale omroep vast te stellen, zoals bedoeld in de Mediawet 2008 (artikel 2.61, lid C). Het PBO vervult een belangrijke rol in het samenspel tussen omroep, inwoners van de gemeente Tilburg en – indirect – het Commissariaat van de Media en telt een voorzitter en maximaal zeven leden die verschillende stromingen vertegenwoordigen.

Nicolaas Veltman
Voorzitter PBO

Nicolaas Veltman is zelfstandig ondernemer en heeft binnen het PBO van Omroep Tilburg de taak van voorzitter.

Piet van Beurden
Onderwijs en Educatie

Piet van Beurden vertegenwoordigt Onderwijs en Educatie binnen het PBO. In het dagelijks leven is hij docent bij Fontys Academy for Creative Industries.

Abdellah Aknin
Wijkzaken

Abdellah Aknin vestigt binnen het PBO de aandacht op de wijkzaken. Abdellah is daarnaast voorzitter van het Jongeren Participatie Platform "Noordvoerders"

Vacature
Kunst en Cultuur
Vacature
Ondernemen