Er komt een tijdelijke parkeergarage bij de Noordhoekring tegen parkeerdruk

De tijdelijke parkeergarage komt waarschijnlijk hier, op het parkeerterrein ten zuiden van de brandweerkazerne aan de Noordhoekring (Foto: Pieter Soethout).

De gemeente trekt 400.000 euro uit om te beginnen aan het ontwerp van een tijdelijke parkeergarage aan de Noordhoekring. Dit is hard nodig, want de komende jaren staat de herontwikkeling van het Louis Bouwmeesterplein op de planning, wat betekent dat de parkeergarage daar een tijdje niet te gebruiken is.

Het Louis Bouwmeesterplein gaat flink op de schop. De gemeente sloopt de parkeergarage en de parkeerplaatsen op straatniveau en bouwt ze opnieuw op als onderdeel van een groter project. Deze werkzaamheden moeten begin 2027 beginnen, maar tijdens de bouw zijn de 600 parkeerplaatsen niet te gebruiken. Dat zou een probleem zijn voor iedereen die de stad in wil. Daarom wil de gemeente een tijdelijke parkeergarage bouwen aan de Noordhoekring, vlakbij de brandweerkazerne.

Geen parkeerplekken tekort

De sloop van de parkeergarage aan het Louis Bouwmeesterplein zorgde voor wat oproer in het gemeentehuis en op sociale media. De gemeente sloopt de woningen op het plein en bouwt er veel meer voor terug, maar belooft geen extra parkeerplaatsen in de nieuwe parkeergarage. Wel reserveren ze alvast 140 parkeerkaarten voor de toekomstige nieuwe bewoners.

De tijdelijke parkeergarage moet ervoor zorgen dat Tilburgers geen parkeerplekken tekortkomen in de binnenstad tijdens de herontwikkeling van het Louis Bouwmeesterplein. De tijdelijke parkeergarage moet minstens 350 plaatsen bieden, maar er wordt gekeken of er misschien wel 600 plekken kunnen worden gerealiseerd. Zo blijft de binnenstad goed bereikbaar voor iedereen die er moet zijn.

400.000 euro

Er is al een Rijkssubsidie van 4,3 miljoen euro voor deze tijdelijke parkeergarage, onderdeel van een grotere pot geld voor woningbouwprojecten in de binnenstad. Maar om het ontwerp van de parkeergarage goed uit te werken, is nog eens 400.000 euro nodig. Dit geld is bedoeld voor allerlei voorbereidingen, zoals het uitzoeken wat de beste plek is, hoeveel lagen de garage moet krijgen, en welke procedures er gevolgd moeten worden.

Als alles volgens plan verloopt, is de tijdelijke parkeergarage klaar voordat de sloop van de oude parkeergarage aan het Louis Bouwmeesterplein begint, naar verwachting begin 2027. Deze tijdelijke garage blijft dan in gebruik tot de nieuwe parkeergarage aan het Louis Bouwmeesterplein klaar is, wat waarschijnlijk uiterlijk in 2030 zal zijn.

Dit voorstel voor het voorbereidingskrediet moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Als dat gebeurt, kunnen de ontwerpers aan de slag. Daarna komt er weer een voorstel voor het geld dat nodig is om de tijdelijke parkeergarage daadwerkelijk te bouwen.

LEES OOK:
Louis Bouwmeesterplein op de schop, dit is wat we tot nu toe weten
Louis Bouwmeesterplein: woontorens en binnentuin, maar zorgen over parkeerdruk

Edita Saakian