Stichting Met je hart zet zich in tegen eenzaamheid ouderen

TILBURG – Stichting Met je hart zoekt kwetsbare ouderen op om ze structureel ontmoetingen aan te bieden. Gijs Bakkers, coördinator van de stichting, is bij de organisatie aangesloten omdat hij hoopt dat mensen later hetzelfde voor hem doen.

Met je hart werkt samen met huisartsen, mensen die werken in de zorg en buurtbewoners. Want deze partners hebben zicht op kwetsbare ouderen die eenzaamheid ervaren en weinig sociaal contact hebben. Deze samenwerking is volgens de stichting belangrijk omdat deze ouderen vaak niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Normaal gesproken zorgen ze voor ontmoetingen tussen de ouderen zodat ze op deze manier ook in verbinding met elkaar kunnen komen en nieuwe sociale contacten ontstaan. Dit doet de organisatie regelmatig zodat het contact structureel blijft en het dus geen eenmalige actie is. De missie van Met je hart is dan ook mensen verbinden. Dit vanuit de gedachte dat samen zijn en samen ondernemen het leven fijner en rijker maakt.

Vrijwilligerswerk

Gijs Bakkers, een van de coördinators van Met je hart, is zes jaar geleden zelf begonnen als vrijwilliger bij de organisatie. Zijn reden hiervoor is dat hij hoopt dat hij over twintig of dertig jaar zelf nog veel contact heeft met mensen. “Maar als het niet zo is hoop ik ook dat er iemand opstaat en bij mij aanbelt en zegt van ‘Meneer Bakkers, zou u bij mij een kopje koffie willen drinken?’ Dat is de reden dat ik vrijwilliger ben geworden.”

Hij werkt samen met ongeveer vijftig actieve vrijwilligers voor het organiseren van ontmoetingen en is zelf daar ook bij aanwezig. Maar op dit moment kan dat niet door de huidige coronamaatregelen. Nu zorgen ze voor belbuddy’s zodat er toch telefonisch contact blijft bij de ouderen. Voor kerst hebben ze ook een speciale actie en delen de vrijwilligers kerstpakketten uit. Dit doen ze persoonlijk zodat ze een kort gesprek kunnen hebben en toch even wat extra aandacht kunnen geven.

Marjolein de Bont-Kersten, een vrijwilliger van de stichting, spreekt alleen maar ouderen die eenzaam zijn. Ze vertelt: “Ook al veel ouderen gesproken die geen zin meer hebben in het leven. Omdat ja, de kleinkinderen niet meer op bezoek komen of de kinderen. Of omdat ze de deur niet meer uitkomen. Ik ga vaak met een brok in mijn keel weer weg of tranen in mijn ogen.” Marjolein heeft vanuit huis mee gekregen om vrijwilligerswerk te doen. Ze vindt zelf dat als je het goed hebt dat je je dan wel voor een ander mag inzetten.

Malou den Ouden