Soner Atasoy wil met ‘een schone lei’ beginnen aan Tilburgse islamitische middelbare school

Soner Atasoy opent islamitische middelbare school.
Foto: Unsplash

Soner Atasoy wil de eerste islamitische middelbare school in Tilburg openen. Begin juni heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besloten dat de school er mag komen. De gemeente Tilburg had het liever anders gezien, maar hoe kijkt Atasoy hier zelf naar?

Vanaf komend schooljaar heeft Tilburg een tweede islamitische basisschool. De huidige school telt ongeveer 350 leerlingen en er is een wachtlijst van leerlingen die niet geplaatst kunnen worden. Een islamitische middelbare school is daarom hard nodig, vindt de gemeente Tilburg. “Wij zien, zoals ook in onze zienswijze is benoemd, dat er behoefte is aan islamitisch vervolgonderwijs. De komst van een tweede islamitische basisschool in Tilburg West geeft dit ook aan.”

Initiatiefnemer Soner Atasoy zag zijn kans en ging op zoek naar steun. En die kreeg hij: naar schatting heeft de initiatiefnemer zo’n 600 tot 800 ouderenverklaringen met een kind in de leeftijdscategorie van 10 tot 12 jaar verkregen. Er zijn voldoende ouderverklaringen opgehaald voor mavo, havo en vwo.  

“Ik ben blij namens de ouders en de werkgroepen die namens de Tilburgse gemeenschap keihard hebben gewerkt. Zij worden nu beloond voor het harde werk. Ik ben de initiatiefnemer en ik doe het niet voor mezelf. Het is mooi om te zien dat het initiatief heel breed gedragen wordt door de Tilburgers.”

De grote vraag naar islamitisch onderwijs is bij Atasoy ook niet onopgemerkt gebleven. “Met name waren mensen op zoek naar een specifiek plan voor een islamitische middelbare school, zoals wij dat hebben gepresenteerd. Het is een mooi concept. Ik vind het een beetje jammer dat het is ondergesneeuwd met wat er allemaal over mij is geschreven en al dat gebeuren rondom dat eerste initiatief. Ik geloof in mijn concept en met mij zijn er heel veel andere mensen.”

Grote vraag naar islamitische middelbare school

De gemeente Tilburg heeft bij nieuwe schoolinitiatieven de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij DUO. De gemeente heeft aangegeven dat bij een komst van een islamitische middelbare school de voorkeur ligt bij een initiatief vanuit het zittende islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) bestuur in Tilburg.

Atasoy vindt het jammer dat de gemeente zo duidelijk naar buiten heeft gecommuniceerd dat ze liever een andere partij wilde. Hij is van mening dat de gemeente geen voorkeur mag uitspreken en dat ze neutraal moet handelen. “Het liefst wil ik met een schone lei beginnen. Ik heb geen wanbeleid en doe niet aan wanbeheer en heb geen contact met terroristen. Ik wil dit heel voorzichtig aanpakken en zonder vooroordelen contact opnemen met de gemeente. Het is niet alsof ik aan kom kloppen met: hallo, ik ben er en ik ga jullie hoofdpijn geven. Ik wil niet naar het verleden kijken, ik wil opnieuw beginnen.”

Hij roept daarom de gemeente op om samen een nieuwe start te maken. “Wij willen een nuttige samenwerking aangaan en dat we op elkaar kunnen reageren. De deur voelt door de gemeente echt dichtgesmeten. Zie mij niet als een gevaar en werk nou gewoon mee.”

Wethouder Rik Grashoff geeft aan zeker mee te willen werken met `Soner Atasoy. “Uiteraard gaan we de samenwerking aan. Er ligt immers een besluit vanuit het Rijk dat die school er kan komen. We hebben “Verenigd Tilburg” intussen ook laten weten dit najaar met het schoolbestuur in overleg te willen gaan.”

Samenwerking met SIPO

Directeur Mohamed Talbi van SIPO heeft eerder aangegeven het jammer te vinden dat zij niet de kans krijgt om een eigen middelbare school te starten. In het verleden hebben Talbi en Atasoy gesprekken met elkaar gevoerd. Talbi geeft aan te gaan overleggen met de mensen binnen SIPO of er samengewerkt kan worden met Atasoy.

Ondanks het mindere contact, staat Atasoy wel open om een samenwerking aan te gaan met SIPO. “Er moet een warme overdracht komen tussen de basisschoolkinderen en de middelbare school. Dat is belangrijk zodat we ons aanbod daarop kunnen aansluiten. Alles draait om het kind.”

LEES OOK:
Groen licht voor Soner Atasoy: Tilburg krijgt islamitische middelbare school
Nieuwe islamitische basisschool in Tilburg: ‘Eerste school zit helemaal vol’

Vanessa Spaanderman