Komt er een nieuwe islamitische middelbare school in Tilburg?

Bron: Unsplash

Als het aan Soner Atasoy ligt, opent hij een eigen islamitische middelbare school in Tilburg. Toch ziet de gemeente liever dat Stichting islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) dat stokje overneemt.

Vanaf komend schooljaar heeft Tilburg een tweede islamitische basisschool. De huidige school telt ongeveer 350 leerlingen en er is een wachtlijst van leerlingen die niet geplaatst kunnen worden. Een islamitische middelbare school is daarom hard nodig, vindt de gemeente Tilburg. “Wij zien, zoals ook in onze zienswijze is benoemd, dat er behoefte is aan islamitisch vervolgonderwijs. De komst van een tweede islamitische basisschool in West geeft dit ook aan.”

Initiatiefnemer Soner Atasoy zag zijn kans en ging op zoek naar steun. En die kreeg hij: naar schatting heeft Atasoy zo’n 600 tot 800 ouderenverklaringen met een kind in de leeftijdscategorie van 10 tot 12 jaar verkregen. Er zijn voldoende ouderverklaringen opgehaald voor mavo, havo en vwo.  

Atasoy is ex-directeur van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum en later richtte hij een islamitische privéschool in Den Haag op. In 2020 werd Atasoy ontslagen door de Amsterdamse middelbare school nadat zijn werkwijze in opspraak raakte. Later werd het ontslag door het gerechtshof als onwettig verklaard en ontving Atasoy een vergoeding.

Acht steden

Soner Atasoy probeerde het in totaal in acht steden, maar slaagde alleen in Tilburg. “Door de keuze van de locatie voor het Novum Lyceum initiatief konden naast Tilburg, ook ouderverklaringen opgehaald worden in een deel van Breda en Oosterhout. Het benodigde aantal ouderverklaringen staat in de stichtingsnormen voor het starten van een nieuwe VO school”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Voorkeur

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist voor 1 juni of de school een positief advies krijgt. Als het aan de gemeente Tilburg ligt, kiezen ze niet voor het plan van Atasoy. “Wij hebben als gemeente bij nieuwe schoolinitiatieven de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij DUO. Daarin hebben we aangegeven dat bij de komst van een islamitische middelbare school in onze gemeente, de voorkeur ligt bij een initiatief vanuit het zittende islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) bestuur in Tilburg.”

Samenwerking

Directeur Mohamed Talbi, van SIPO vindt het treurig dat zij niet de kans krijgen om een eigen middelbare school te starten. “Het staat iedereen vrij om een initiatief te starten. Wij vinden het wel jammer omdat een middelbare school in Tilburg al deel uit maakt van onze strategische plannen.” Talbi geeft wel aan dat er gesprekken zijn met Atasoy. En of er een samenwerking komt? “Daar zullen we ons over beraden indien de school toestemming krijgt van de minister om te starten.”

Vanessa Spaanderman