Oud-Noord wordt een veiligheidsrisicogebied, Weterings zet preventief fouilleren in

(Beeld: Stadsforum/Youtube).

Burgemeester Theo Weterings heeft aangekondigd dat er vanaf maandag preventief gefouilleerd zal worden in de omgeving rondom coffeeshop Caza, als reactie op een reeks gewelddadige incidenten. Het gaat om een maatregel van zes maanden.

Voor het toepassen van preventief fouilleren moet de burgemeester eerst een specifiek gebied aanwijzen als een “veiligheidsrisicogebied”. Binnen dit gebied kan de officier van justitie dan een bevel uitvaardigen om preventief fouilleren toe te passen. Vanaf maandag draagt een deel rondom Oud-Noord die stempel.

Aanleiding voor de vergaande maatregel zijn de reeks gewelddadige aanslagen op coffeeshop Caza aan de Gasthuisring. Het gaat om zeven incidenten tussen maart 2022 en april 2024. Twee schietpartijen, een granaataanval (die niet afging), een explosie kort na het passeren van een fietser, twee pogingen tot explosieven en een aanval met een molotovcocktail. Videobeelden van deze aanvallen zijn publiekelijk verspreid via opsporingsprogramma’s, maar tot op heden zijn geen verdachten aangewezen.

Wapens in het Wilhelminapark

Als reactie op de aanvallen ging de coffeeshop tijdelijk dicht en moest de coffeeshop extra beveiliging krijgen. Hoewel de voorzieningenrechter bepaalde dat de coffeeshop alleen tussen 22:00 en 07:00 uur beveiligd hoefde te zijn, blijven er risico’s bestaan buiten deze uren.

Er is momenteel geen duidelijke informatie over de oorsprong van de aanvallen, noch is er zekerheid dat in de toekomst geen incidenten meer plaatsvinden. Bovendien heeft de politie regelmatig wapens, met name messen, aangetroffen in het nabijgelegen Wilhelminapark.

Weterings, na gesprekken met politie en justitie, beschouwt de inzet van preventief fouilleren als een aanvullende maatregel om het geweld aan te pakken. Het aanwijzen van Oud-Noord als veiligheidsrisicogebied en het invoeren van preventief fouilleren wordt daarom als noodzakelijk beschouwd. De maatregel stelt de politie in staat om verdachte personen te controleren op wapenbezit in de omgeving rondom coffeeshop Caza en het Wilhelminapark.

De politie voerde de afgelopen jaren regelmatig controles uit in en rondom het park, waarbij ze soms messen en andere wapens aantroffen. Vorige week heeft de burgemeester ook een mobiele camera laten plaatsen in het Wilhelminapark om sneller op te kunnen treden bij overlast.

Intensiever politietoezicht

Deze beslissing treedt deze maandag in werking en zal worden voorgelegd aan de Gemeenteraad en de Officier van Justitie. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit. Het besluit heeft directe gevolgen voor de inwoners en bezoekers van Tilburg, met mogelijk intensiever politietoezicht en controleacties in de aangewezen gebieden.

Het gebied waar de politie preventief mag fouilleren wordt, om precies te zijn, afgebakend door de Philips Vingboonsstraat, Dudokhof, Wilhelminapark, Gasthuisring, Lange Nieuwstraat, Fraterstraat, Burgemeester Brokxlaan, en loopt vervolgens in een rechte lijn naar de kruising van de Spoorlaan/Utrechtsestraat. Van daaruit omvat het gebied de Spoorlaan, Hart van Brabantlaan, Talent Square, Sint Ceciliastraat en de Jan Heijnsstraat, inclusief alle tussenliggende ruimtes.

Preventief fouilleren
In het rode gebied mogen agenten de maatregel uitvoeren. Coffeeshop Caza wordt aangeduid met het kruisje (Beeld: Gemeente Tilburg).

LEES OOK:
Overlast in het Wilhelminapark houdt aan, gemeente hangt camera op
Coffeeshop Caza weer beschoten: ‘Dit moet stoppen’

Edita Saakian