Aanleg vrijliggend fietspad Riel-Gilze stuit op obstakels: gemeenten zoeken oplossingen

Fietsers en automobilisten moeten de weg nog steeds delen (beeld: Google Maps).

Omwonenden moeten hun verwachtingen over het langverwachte fietspad tussen Riel en Gilze bijstellen. Sinds 2016 werken de gemeenten Goirle en Gilze en Rijen aan de plannen, maar de grondaankoop blijkt een grote hindernis. Nu komen er vier nieuwe scenario’s op tafel om toch vooruitgang te boeken.

Meer dan vier jaar geleden werd aangekondigd dat er een vrijliggend fietspad zou komen tussen Gilze en Riel, langs de gevaarlijke Rielse- en Gilzerbaan. Tot op heden moeten automobilisten en fietsers nog steeds dezelfde smalle weg delen.

De oorspronkelijke plannen voor een vrij liggend fietspad werden enthousiast ontvangen door bewoners tijdens een informatieavond in 2017. Maar dat betekende wel dat er grond aangekocht moest worden van verschillende eigenaren. En daar zit nu juist het probleem, in ieder geval aan de kant van Gilze en Rijen.

Vrijliggend fietspad niet uitvoerbaar

De grondeigenaren vonden de aangeboden prijs namelijk te laag, ook al was die marktconform. Sommige eigenaren wilden hun grond niet verkopen of hadden extra wensen en eisen. Uiteindelijk hebben de wethouders van beide gemeenten persoonlijk contact gezocht met de grondeigenaren en gesprekken gevoerd om de benodigde grond te kopen.

Ondanks hun persoonlijke inzet is het niet gelukt om met alle grondeigenaren tot een overeenkomst te komen. Door deze problemen en het doorlopen proces is de variant met een vrijliggend fietspad in twee richtingen niet uitvoerbaar.

Vier scenario’s

Om het project toch vooruit te helpen, gaat Goirlese wethouder Peter Van Dijk vier nieuwe scenario’s voorleggen aan de raad. De gemeente Goirle wil alvast de benodigde grond aan haar kant kopen, zodat ze klaarstaan zodra Gilze en Rijen hun deel geregeld hebben.

Mark Verhoeven van Lijst Riel Goirle vroeg tijdens de raadsvergadering: “Aan de Goirlese kant zijn we in principe klaar voor de verwerving van de gronden en de aanleg van een vrij liggend fietspad. We willen niet dat we momentum verliezen of dat we in een situatie komen zoals waar Gilze Rijen zit. Bent u al over gegaan tot een strategische verwerving van de gronden of bent u dat voornemens om op te starten?”

Van Dijk antwoordde: “De eerste intentie was om voor de hele route een vrij liggend fietspad te creëren, dat gaat nu wellicht niet meteen lukken. Daarom kom ik met de vier scenario’s. Ik ben voornemens om voor een klein bedrag de stukken fietspad te kopen die we nodig hebben, zodat we voor de toekomst die stukken in bezit hebben.”

Deadline: eind 2025

De provincie Noord-Brabant heeft in 2021 een subsidie van €187.261 toegekend voor het project, met de verwachting dat het fietspad eind 2023 klaar zou zijn. Door alle vertragingen is die deadline niet haalbaar gebleken, maar de provincie heeft de termijn verlengd tot eind 2025.

In de komende maanden gaat de raad van Goirle de verschillende scenario’s en hun voor- en nadelen bespreken. Er komt overleg met Gilze en Rijen en andere belanghebbenden om te kijken welke variant het haalbaarst is. Een besluit over welke kant het opgaat, wordt daarna genomen.

Druk opvoeren bij Gilze en Rijen

Corné de Rooij van Gezond Verstand zei hierover: “Dat fietspad kunnen we wat ons betreft toch aanleggen? Waarom die vier scenario’s als we op ons grondgebied dat fietspad kunnen verwerven. Je legt daarmee ook een klein beetje druk bij de andere gemeente op die manier.”

Die druk voelt Gilze en Rijen nog niet. De gemeenteraad heeft het college via een motie verzocht om tot september geen actie te ondernemen. Daarna bespreekt de raad en het college namelijk de volgende stappen.

Voor eind 2024 gaat gemeente Gilze en Rijen samen met de gemeente Goirle, de werkgroep en omwonenden kijken of de variant met fietsstroken alsnog een goed idee is. Hierbij nemen ze de fietsstroken tussen Gilze en Molenschot als voorbeeld. Rond half 2025 krijgt de raad een voorlopig ontwerp en kostenraming.

LEES OOK:
Als het aan Tilburg ligt, komt de snelfietsroute naar Eindhoven er, maar wel pas over een paar jaar

Edita Saakian