Als het aan Tilburg ligt, komt de snelfietsroute naar Eindhoven er, maar wel pas over een paar jaar

Deel van de snelfietsroute aan de Reitse Hoevenstraat
| Foto: Omroep Tilburg

Als het aan het Tilburgse college ligt, kunnen fietsers binnen een paar jaar via een snelle verbinding langs Wilhelminakanaal richting Eindhoven fietsen. De gemeente Tilburg moet samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Oirschot, Best, Son en Breugel, Nuenen en
Laarbeek een overeenkomst ondertekenen voor de aanleg van de snelfietsroute F58. Dit project, dat ruim 6 miljoen euro kost, wordt mede gefinancierd door de provincie en start in 2026.

De intentieverklaring van de betrokken gemeenten lag er in 2022 al, maar met deze ‘bestuurlijke handtekening’ leggen ze samen met de provincie Noord-Brabant nog meer afspraken vast. Bijvoorbeeld hoe de route loopt, het geld, de planning, de uitvoering en de risico’s. Na het ondertekenen van de overeenkomst is de financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant gegarandeerd.

Beter fietspad langs Wilhelminakanaal

De nieuwe snelfietsroute zal een ‘brede, comfortabele en veilige fietsverbinding’ bieden langs het Wilhelminakanaal, tussen de Kraaivenstraat in Tilburg en de gemeentegrens met Oisterwijk. Dit project moet bijdragen aan de stedelijke ambities van Tilburg om actieve mobiliteit, zoals fietsen en lopen, te bevorderen.

Voor Tilburg betekent dit dat ze, samen met de provincie Noord-Brabant, de fietsverbinding langs het Wilhelminakanaal een upgrade geeft. De route start vanaf het kruispunt Kraaivenstraat en loopt tot aan de Torentjeshoeve om vervolgens langs het kanaal richting de gemeente Oisterwijk te gaan.

Financiering

De totale investering voor de fietsroute bedraagt ruim zes miljoen euro, waarvan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg allebei de helft bijdragen. De financiële middelen van Tilburg zijn deels afkomstig uit het Fonds Stedelijke Ontwikkeling en de investeringsbudgetten binnen het Meerjarenprogramma (MJP).

Meer fietsen

Met de F58 snelfietsroute wil de gemeente de fiets als aantrekkelijk vervoermiddel promoten en de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Tilburg streeft ernaar dat twee derde van de verplaatsingen binnen de stad in 2040 per fiets of te voet plaatsvindt. De snelfietsroute zal directe verbindingen bieden naar nabijgelegen woongebieden en werklocaties. Daarnaast sluit hij aan op andere snelfietsroutes richting Oisterwijk, Waalwijk, Breda, en Oosterhout.

Fietsforum Tilburg

Het FietsForum heeft eerder aanbevolen om de route inderdaad langs het kanaal te laten lopen. Andere mogelijke routes, zoals via Oisterwijk, Moergestel of Best, bieden volgens het Fietsforum niet dezelfde kwaliteit: ‘Ze leiden door bebouwde gebieden, creëren conflicten of vereisen omwegen.’ De route langs het kanaal is directer en biedt exclusieve ruimte voor fietsers, met aangename stopplaatsen bij Biest-Houtakker, Haghorst en de Heilige Eik.

Het FietsForum benadrukte verder ook het belang van goede aansluitingen tussen de snelfietsroutes. Dit kan het beste door de route langs het kanaal door te trekken, bij de Jac. Van Vollenhovenstraat aan te sluiten op een snelfietsroute naar Den Bosch, en bij het Tweestedenziekenhuis verbinding te zoeken met de routes naar Waalwijk en Oosterhout.

Belanghebbenden, zoals het Fietsforum, zullen in de volgende fase worden betrokken bij het uitwerken van de ontwerpen voor de route. De daadwerkelijke uitvoering van de snelfietsroute is gepland om te starten in 2026.

Snelfietsroute plannen van provincie Noord-Brabant.

Edita Saakian