Slopen en bouwen: De Residentie moet plaatsmaken voor 300 ‘mooie’ appartementen

De Residentie zou niet meer de gewenste uitstraling hebben | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

Op de kop van de Piushaven aan de Hopliedenkade worden na 2025 honderden nieuwe appartementen gebouwd. Het hele gebied rond appartementencomplex De Residentie wordt herontwikkeld. Naast nieuwe appartementen komt er ook een parkeergarage en meer groen.

Tilburg heeft een flinke woonopgave: 25.000 huizen erbij voor 2040. Ook de Piushaven ontkomt niet aan nieuwbouw. Volgens de gemeente heeft het appartementencomplex aan de Hopliedenkade ‘niet meer de gewenste uitstraling’. Het grijze gebouw moet plaatsmaken voor moderne appartementen.

Slopen en bouwen
Op dit moment bestaat het gebouw uit 120 huurappartementen. Tijdens de eerste fase, die na de zomer van 2025 begint, worden 24 appartementen aan de kant van RAK gesloopt. In plaats daarvan komt een gebouw van meer dan dertig meter hoog met 75 huurappartementen. Ook komt er in het gebouw een openbaar toilet voor bezoekers van de haven.

Over de tweede fase is nog veel onduidelijkheid. Als alles goed gaat, wordt dan de rest gesloopt om plaats te maken voor nieuwe gebouwen. Er moet ook een parkeergarage komen voor bewoners en mogelijk ook voor de buurt.

Financieel haalbaar
De precieze invulling van de eerste fase wordt in het najaar van 2023 besproken. De gemeente wil dit in samenwerking met de bewoners en ondernemers uit de omgeving doen. Nadat de eerste 24 appartementen gesloopt zijn, blijft de rest van het gebouw nog een paar jaar staan. De plannen voor de tweede fase moeten namelijk nog worden uitgewerkt en er moet bekeken worden of het financieel haalbaar is. Volgens de gemeente kan de sloop van de rest van het gebouw pas op zijn vroegst in 2027 beginnen.

Begin volgend jaar neemt het college een eerste besluit over de plannen van de eerste fase. In de loop van 2024 kunnen de plannen bekeken worden en kunnen zienswijzen worden ingediend. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad eind 2024 of begin 2025 een definitief besluit over het plan.

Zorgen
Verschillende bewoners van het appartementencomplex maken zich zorgen over de sloop van de appartementen. Dat bleek uit de vragen die Frans van Aarle van Lokaal Tilburg stelde aan het college. De vragen daarover zijn nog niet beantwoord. Op 17 mei vindt er bij het Wijkcentrum Koningshave een inloopavond plaats voor bewoners.

Edita Saakian