Nieuw: Mobility Clinic Tilburg zorgt dat mensen regie over hun leven terugkrijgen

Chirurgen in het ETZ starten een spreekuur genaamd Mobility Clinic Tilburg (het team op foto) voor volwassenen die last hebben van complexe knieproblemen.
Het team van Mobilty Clinic Tilburg (v.l.n.r.): Dabwiso Leermakers, Chris van den Broek, Benjamin Langman, Keyi Burggraaff en Jacob Caron | Foto: ETZ

De orthopedisch chirurgen in het ETZ starten een speciaal spreekuur voor volwassenen die last hebben van complexe knieproblemen. Elke patiënt in de leeftijd tot 60 jaar krijgt direct na de diagnose een op maat gemaakt behandeltraject aangeboden.

Mobility Clinic Tilburg, zo heet het nieuwe centrum in het Tilburgse ziekenhuis. Deze naam is niet bij toeval gekozen, want in het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht en het Utrechtse Diakonessenhuis is al enkele jaren net zo’n centrum onder dezelfde naam actief. “Daar werken we dan ook intensief mee samen”, verklaart orthopedisch chirurg Jacob Caron.

Samenwerking

In de Moblity Clinic draait het bij elke patiënt in het bijzonder om samenwerking en een multidisciplinaire aanpak. “Hierbij zijn onder anderen een orthopedisch chirurg, sportarts, fysiotherapeut en instrumentenmaker steeds betrokken”, legt Caron uit. “Dit moet ertoe leiden dat patiënten met de juiste adviezen en begeleiding betere behandelvoorstellen ontvangen en zo na één bezoek aan de Mobility Clinic een behandeltraject krijgen aangeboden dat optimaal aansluit bij de situatie van de patiënt.”

Opties

Michelle Breuer is een van de sportartsen die is betrokken bij het speciale spreekuur. Ook zij is overtuigd van de voordelen van de multidisciplinaire aanpak. “Alle aan de Mobility Clinic verbonden specialisten kijken ieder vanuit hun eigen invalshoek naar de knieklacht. Sportartsen zijn experts op het gebied van belasting en belastbaarheid. Wij zoeken vooral naar de factoren die de pijnklacht veroorzaken. In overleg met de patiënt leggen we de beste behandelopties voor om beter met de knieproblemen om te gaan en de klachten te verminderen.”

Voorlichting

Bij het ETZ melden zich tegenwoordig elk jaar circa twee- tot driehonderd jongvolwassen patiënten die last hebben van complexe knieproblemen. Dat zijn bijvoorbeeld patiënten met letsel aan het kraakbeen en de meniscus, of patiënten die last hebben van artrose. Een deel van deze groep komt niet in aanmerking voor een operatie. “We kunnen ze echter binnen de Mobility Clinic Tilburg toch vooruit helpen”, stelt Caron. “We kijken verder dan alleen een operatie. Patiënten krijgen tijdens het consult voorlichting en adviezen over maatregelen om de regie over het functioneren van de eigen knie te verbeteren. Patiënten kunnen desgewenst hun eigen fysiotherapeut meenemen naar het spreekuur.”

Afstemming

Omdat het belangrijk is dat patiënten de adviezen op een goede manier opvolgen, helpt de Mobility Clinic hen hierbij. De fysiotherapeut speelt hierbij een belangrijke rol. “Als een operatie niet nodig is, is het essentieel dat het door de sportarts en orthopeed opgestelde behandeltraject op de juiste wijze wordt ingezet en goed wordt afgestemd met de behandelend fysiotherapeut van de patiënt. Door het spreekuur bij de Mobilty Clinic wordt deze afstemming tussen de verschillende zorgverleners veel directer en gemakkelijker. Dat komt de uiteindelijke opvolging van het opgestelde behandeltraject ten goede’’, zegt sportfysiotherapeut Benjamin Langman.

Hulp bieden

Caron: “Onze belangrijkste insteek is hulp te bieden aan patiënten met zeer complexe knieproblemen. We streven er samen naar om deze patiënten met een optimaal behandeladvies verder te helpen met de knieproblemen die hen zo beperken in hun doen en laten. De definitieve keuze voor het uiteindelijke behandeltraject blijft altijd bij de patiënt. Maar door het geven van de juiste informatie en adviezen kan de patiënt de behandeling kiezen die het beste bij zijn wensen en klachten past. We profiteren daarbij ook van de samenwerking met UMC Utrecht en het Diakonessenhuis en de kennis die daar is opgebouwd. UMC Utrecht en het Diakonessenhuis hebben bewezen dat door het geven van persoonlijke aandacht positieve resultaten zijn te boeken”.

Kraakbeen

Caron is enthousiast over de samenwerking met UMC Utrecht: “Daardoor zijn patiënten in onze Mobility Clinic niet alleen verzekerd van een snelle diagnose, ze worden ook behandeld volgens de nieuwste inzichten en technieken die vaak in andere centra nog niet beschikbaar zijn. Verder doen we onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en mogelijkheden om de bestaande behandelingen verder te verbeteren”.

Een goed voorbeeld van zo’n nieuwe techniek is het via een kijkoperatie terugplaatsen van gekweekte ‘eigen’ cellen in beschadigd kraakbeen. “De kraakbeentherapie biedt goede kans op genezing bij relatief jonge, actieve patiënten tussen de 18 en 50 jaar, waarbij het omringende kraakbeen in de knie niet beschadigd is”, sluit Caron af.

Kees-Luc Simons