MindLabs: “Dit wordt het hart voor mensgerichte kunstmatige intelligentie”

MindLabs richt zich op interactieve technologie en menselijk gedrag, en brengt maatschappelijke opgaven met technologie dichter bij mogelijke nieuwe oplossingen.
Foto: Alex Knight / Pexels

TILBURG – Een verschil maken voor de maatschappij. Als er nu iets is waar onze stad en de regio mee weten uit te blinken, dan is het volgens MindLabs wel dat wat mensen nodig hebben centraal staat bij de nieuwe snufjes de men hier maakt. Neem nu oplossingen voor de industrie en de zorg, bedacht en gemaakt vanuit dit centrum. Het lab neemt eind 2021 zijn intrek in een nieuw pand bij het spoor.

MindLabs richt zich aan de ene kant op alles wat nodig is om te weten van iets dat is gemaakt, en aan de andere kant op het gedrag van mensen. Het lab werkt zo mee met bedrijven en instellingen om kwesties die spelen in de maatschappij stap voor stap op te lossen.

Alles wat nodig is om te weten voor het bedenken, het maken en het gebruik van iets dat is gemaakt, dat is dus waar het bij ‘tech’ om draait.

Dit doet het lab door ze uit te dagen om kwesties op een nieuwe manier aan te pakken. Om dan ook voorop te lopen, en om tests te doen. Samen met bedrijven, onderwijs en overheid werkt men op die manier dus aan een open netwerk waar je zowel met elkaar als met de omgeving in verbonden bent. Men richt zich in de eerste plaats op Kunstmatige Intelligentie (KI, Artificial Intelligence of AI).

Bij KI (AI) gaat het om systemen of machines die het verstand van mensen nabootsen om taken uit te voeren. Die zijn ook in staat om zichzelf daar steeds bij te verbeteren aan de hand van de informatie die ze eerder al kregen. Denk dan aan Virtual Reality, games en robots.

Het lab pakt projecten op en zoekt daar geld voor. Niet alleen heel geleerd, want men zet óók nieuwe snufjes in om juist heel praktische kennis en hoe je die gebruikt door te geven aan bedrijven. Maar ook aan volgende generaties.

De gedachte achter MindLabs

MindLabs wil laten zien wat nieuwe snufjes betekenen voor onder meer zorg, veiligheid, onderwijs en logistiek. Als onderwijs en bedrijven erin slagen om van elkaar te leren, dan helpen ze elkaar verder. Het lab brengt ze om die reden naar elkaar toe.

Het doel is om bij te dragen aan meer kennis, vernieuwing van de economie én om talent naar de regio te trekken.

Partners

Tilburg University, ROC Tilburg, Fontys, de gemeente en de provincie richtten het lab op. En al snel sloot ook DPG Media zich aan. Verder heeft het lab partners als Thebe, De Wever, de Haven van Rotterdam en de Luchtmacht.

MindLabs is in feite een beweging met actieve leden waar je bij wil zijn als je voorop wil lopen. Steeds meer leden sluiten zich dan ook aan. Als lid krijg je toegang tot een netwerk en tot events, als het ware in een bruisend ‘lusthof’ vol nieuwe snufjes. Ook kun je er op je gemak terecht met je vragen of als je mee wil doen met een van de projecten.

Kernthema’s

Het lab neemt in de eerste plaats onder de loep hoe mens en machine het best in staat zijn om op een goede manier op elkaar te reageren of met elkaar om te gaan. Zo maakt het KI (AI) die zorgt dat een gesprek met een robot goed loopt. Of dat de uitdrukking van het gezicht van een popje dat je ziet op een scherm of in een bril steeds past bij waar een gesprek over gaat.

Ook neemt het lab onder de loep waar Virtual Reality slim in te zetten is. Denk dan aan een simulator om piloten te trainen. Daar lijkt het dus net in of ze echt als piloot in een cockpit zitten. Of denk aan het leren van een nieuwe taal in gesprek met zo’n popje.

Projecten

In een van de projecten bouwt men aan popjes waar je gewoon mee kunt praten. Al vrij snel zullen we die ook terug gaan zien in de zorg, zoals bij het trainen van verplegend personeel en bij het geven van voorlichting aan patiënten. Nog een voorbeeld is Stichting SpaceBuzz. Die biedt kinderen van groep 7 en 8 de kans om op reis te gaan. En dan lijkt het juist net alsof ze een reis door de ruimte maken naast André Kuipers als popje.

Het bereidt je ook voor op de nieuwe technologie die op je af komt.

De nieuwe plek

In het nieuwe pand heeft Fontys om en nabij een derde van de ruimte. Ook gaan DPG Media, ROC Tilburg, Tilburg University en Uitgeverij Zwijsen er straks zitten.

In verband met al het onderzoek en het onderwijs dat hier nu al is, is onze stad een heel logische plek voor het lab. In de ruimte in het midden, met café, creëert men een plek waar je de kans krijgt om bij elkaar te komen en om inspiratie op te doen.

MindLabs denkt dat het gebied bij het spoor nog uit gaat groeien tot een broedplaats die misschien zelfs ook wel weerklank zal vinden tot in het verre buitenland.

Startup Kitchen

Niet elke starter komt in het pand van MindLabs zelf, maar ook in het gebied ernaast, de Startup Kitchen. Die ging in mei van dit jaar al van start als deel van het netwerk van MindLabs.

Het idee is dat het gebied bij het spoor ruimte biedt voor starters, maar ook voor bedrijven die stilaan ruimschoots hebben laten zien dat ze levensvatbaar zijn. Zo is het echt een fluitje van een cent om bij elkaar aan te kloppen als je hulp nodig hebt, en biedt het je ook nog eens de kans om nieuwe ideeën te testen.

Plannen voor de toekomst

Met kennis en hoe je die toepast wil MindLabs in ons land en zelfs ook daarbuiten een speler van belang worden. Maar dit kan het lab echt niet op zijn eentje. Om die reden breidt het zijn netwerk zelfs nog uit: met JADS, BUAS, EAISI, Automotive Campus en Brainport.

Kees-Luc Simons