Domus aan de Edisonlaan gaat 1 maart officieel open

Aan de Edisonlaan opent het Leger des Heils op 1 maart de Domus Tilburg, een plek waar mensen, vaak dak- of thuislozen, beschermd wonen.
Foto: Omroep Tilburg

TILBURG – Aan de Edisonlaan 15 opent het Leger des Heils op 1 maart de Domus Tilburg. Een domus is een plek waar mensen beschermd wonen. Vaak gaat het om dak- of thuislozen die nergens anders terecht kunnen.

De domus start eerst met tien bewoners. En die wordt later uitgebreid tot hoogstens 27 bewoners. Het gaat om mensen uit Tilburg en omgeving die op dit moment dak- of thuisloos zijn en die op meerdere vlakken ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De domus wordt dan voor korte of langere tijd hun nieuwe thuis.

Afspraken

Er zijn afspraken gemaakt met mensen die wonen in de omgeving van het pand over veiligheid en mogelijke overlast. Hiervoor is in 2020 al een Klankbordgroep opgericht. Daarin zitten bewoners uit de buurt, Buurtbelangen Broekhoven-Oerle, Wijkraad Zuiderkwartier en Stichting Woonzorg Nederland. Deze partijen hebben intussen samen met gemeente, politie, Leger des Heils en RIBW Brabant afspraken op papier gezet in een convenant. Daar staan rechten en plichten in van alle betrokken partijen. Toch zijn mensen in de buurt nog fel gekant tegen de komst van de opvang.

Een dak boven je hoofd en een plek om te wonen geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen. In Tilburg staan we achter dit idee. Dit biedt ruimte om weer mee te kunnen doen in de samenleving. – wethouder maatschappelijke opvang Rolph Dols.

Het streven van de landelijke overheid is om bijzondere doelgroepen, zoals dak- en thuislozen, zoveel mogelijk weer zelfstandig te laten wonen in wijken. Maar hier is nog niet iedereen toe in staat. De opvang biedt juist deze groep een plek om ergens te kunnen wonen. Hier leren ze weer zoveel mogelijk deel te nemen aan de maatschappij en aan het gewone leven.

Vaak hebben de dak- of thuislozen te maken met verslavings- en/of psychische problemen en/of schulden. De bewoners krijgen daarom 24 uur per dag professionele begeleiding. Maar daarnaast ook een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. Het doel is dus dat de bewoners zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Terwijl de zorgvraag van de deelnemer centraal staat en er met elke deelnemer afzonderlijk afspraken worden gemaakt over het gebruik van middelen.

Kees-Luc Simons