Mestfabriek mag toch open in Tilburg Noord: ‘We verwachten geuroverlast’

De mestfabriek in Tilburg Noord (Foto: Tristan Kans).

In Tilburg Noord mag, na jarenlange discussie tussen inwoners, de gemeente, Natuurmonumenten, Milieudefensie en de mestfabriek vanbedrijf VTTI, toch echt opengaan. De Bossche rechtbank geeft aan dat het van tevoren niet te zeggen is of er wel of geen geuroverlast ontstaat. Om die reden wordt er de komende maanden een proef gedaan om te kijken wat voor overlast het veroorzaakt. De installatie moet op 2 juli in gebruik worden genomen.

Volgens Harrie Meeuwesen, voorzitter van de wijkraden Stokhasselt en Noord-Quirijn, is het te verwachten dat de mestfabriek geuroverlast gaat veroorzaken. Daarnaast wordt verwacht dat er veel stikstof vrijkomt. “De rechtbank heeft bepaald dat de installatie de komende maanden bij wijze van proef in gebruik kan worden genomen. Dan zal blijken in welke mate deze installatie geuroverlast veroorzaakt.” De rechtbank zal daarna een definitieve uitspraak doen.

Onherroepelijke vergunning

In 2022 heeft Meeuwesen een petitie opgezet waarin mensen zich konden uitspreken tegen de komst van de mestfabriek. Deze petitie kreeg maar liefst 2272 handtekeningen, maar het mocht niet baten. “We zijn tegen de vestiging van de fabriek, maar helaas heeft het bedrijf een onherroepelijke vergunning gekregen,” laat Meeuwesen weten. “Er moet veel gebeuren om deze vergunning te laten intrekken.” Daarom wordt er met name bezwaar gemaakt op basis van stikstof en geur.

Over de stikstofuitstoot moet de rechtbank nog een uitspraak doen. “We verwachten dat de stikstofuitstoot hoger zal zijn dan in de vergunning staat vermeld”, stelt Meeuwesen. Wat betreft de geur en de monitoring daarvan zijn ze tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is om de fabriek op te starten, mits er een klachtenprocedure en een monitoringsprotocol wordt gevolgd.

Installatie

De installatie zelf staat al op het terrein van De Spinder. De functie van de VTTI-installatie in Tilburg is om mest en organisch afval te verwerken tot biogas en mestkorrels. Dit zou de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. Meeuwesen vindt nog steeds dat de mestfabriek er niet moet komen. “Het is eigenlijk symptoombestrijding. De vraag is of we in Nederland wel zoveel vee kunnen verdragen,” geeft Meeuwesen aan.

Klachten indienen

Op dit moment kunnen Meeuwesen en de anderen alleen proberen om de schade te beperken. “Als er consequenties zijn, moeten die voor de inwoners van Tilburg Noord zo gering mogelijk worden opgelost.” Er bestaat een website genaamd www.geurmelder.nl en de ‘geurmelder app’ waar omwonenden hun klachten kunnen melden als ze last hebben van geuren.

Meeuwesen vindt het erg belangrijk dat de bewoners worden geïnformeerd over de mestfabriek. “Er zijn ongeveer 3000 adressen die in de buurt van de fabriek liggen. Wij vinden dat VTTI hen moet inlichten.” Eens in de drie maanden zal een overleg plaatsvinden met VTTI, de gemeente en Brabants Landschap om de klachten te bespreken.

De mestfabriek
Zo moet de grote mestverwerker bij Tilburg er uit gaan zien.

LEES OOK:
Plan voor grote mestfabriek in Tilburg, alle vergunningen zijn al binnen

Eline Smits