Raadsleden uiten zorgen over ernstige vervuiling vliegbasis: gemeente moet beter communiceren

Bron: Google Maps

KRO-NCRV’s Pointer bracht op 13 juni naar buiten dat vliegbasis Gilze-Rijen ernstig vervuild is met PFOS, een stof die valt onder PFAS. Op één plek werd de norm voor ernstige vervuiling zelfs 56 keer overschreden. De raad in Gilze en Rijen wil meer openheid over de gang van zaken. Daarom diende partij Gemeentebelang maandagavond een motie in.

Uit een rapport blijkt dat Defensie in 2013 al wist dat er een PFOS-verontreiniging was op de vliegbasis Gilze-Rijen. In 2022 bracht toezichthouder ILT de gemeente op de hoogte. De gemeente heeft er toen voor gekozen om dit niet met de inwoners te delen. Verder valt er te lezen dat de bodemverontreiniging zich mogelijk richting 2028 al verplaatst richting de hockeyvelden en een appartementencomplex in Rijen.

Naar aanleiding van het vragenuurtje over PFAS-verontreiniging op en rond de vliegbasis, heeft Gemeentebelang besloten om een motie in te dienen. “Wij zijn benieuwd naar wat we als gemeente kunnen doen. Het gaat immers om zeer giftige stoffen. Het gaat over ons grondgebied en de gezondheid van onze inwoners”, aldus fractievoorzitter Maarten van Haperen.

Reactie wethouder

Wethouder Corné Machielsen erkent dat de gemeente een rol heeft in de communicatie, maar zij niet de eigenaar is van vliegbasis Gilze-Rijen. “Het blijft een gevoelig onderwerp en we moeten het daar ook zeker over hebben. Ik zeg altijd: de gezondheid is het schoonste goed. We moeten wel de problemen laten waar dat die is”, zo laat Machielsen weten.

“In eerste instantie moet Defensie de inwoners informeren. Als de volksgezondheid in het geding was geweest, was er direct gecommuniceerd. Het is duidelijk dat de vervuiling zich op de vliegbasis bevindt en dat er geen gevolgen zijn voor onze inwoners. Er was geen reden of noodzaak om inwoners te informeren, omdat er geen probleem is. We houden het goed in de gaten en monitoren de situatie. Als uit onderzoek blijkt dat er wel een probleem is, dan zullen we zeker communiceren”, aldus de wethouder.

Slecht geïnformeerd

Frits van Vugt van D66 benadrukt dat de informatie momenteel alleen vanuit het onderzoek van Pointer komt en de media. Ook Ton van Gageldonk van PvdA wijst daarop. “Door uitblijven van communicatie vanuit de gemeente naar de inwoners, ontstaat ruis. Wij achten het onderwerp zodanig van belang dat het wel op papier moet komen staan”, zo laat Van Gageldonk weten.

Volgens Van Harperen is niet communiceren, geen oplossing. “Ook als er niets aan de hand is, is het belangrijk om te communiceren.”

De gehele raad heeft voor de motie gestemd en daarmee is de motie aangenomen. De raad krijgt uiterlijk eind augustus een raadsinformatiebrief van het college met antwoorden op de vragen.

Reactie Defensie

In een reactie aan Omroep Tilburg laat een woordvoerder van Defensie weten: “De vliegbasis heeft deze bevindingen destijds met de provincie, de omgevingsdienst en de gemeente gedeeld. Daarop is ingezet op meer inzicht krijgen in de omvang en verspreiding. De onderzoeken leverden het inzicht op dat de vervuiling zich op en onder de vliegbasis bevindt en zich heel langzaam verspreidt. Defensie monitort met de omgevingsdienst in hoeverre de PFAS zich verder verspreidt.”

LEES OOK:
Bodem vliegbasis Gilze-Rijen is ernstig vervuild: ‘Waardes gigantisch hoog’

Vanessa Spaanderman