Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Gemeente Tilburg maakt onderscheid in hoogte studietoeslag voor studenten met beperking

Tilburg is één van de weinige gemeenten die onderscheid maakt als het gaat om de hoogte van de studietoelage voor studenten met een beperking. Als uitwonende student kun je 300 euro per maand ontvangen en als thuiswonende student 100 euro.

De individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten die door hun beperking niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen. Eerder verschilde de hoogte van die toeslag per gemeente. Totdat werd aangekondigd dat vanaf 1 januari 2021 de hoogte van die toeslag overal 300 euro moest worden.

‘In ijskast beland’
Na berichtgeving van de NOS werd duidelijk dat veel studenten met een beperking nog steeds wachten op verhoging van hun toeslag. Gemeente Tilburg is daarbij afhankelijk van de landelijke regels. “Landelijk wordt er gewerkt aan een regeling om dit gelijk te trekken. Daar moeten wij op wachten. Die regeling is even in de ijskast beland vanwege het demissionaire kabinet. Wij wachten tot het wordt opgepakt door het nieuwe kabinet,” verklaart een woordvoerder van de gemeente.

De daadwerkelijke uitvoering van de hoogte van de studietoelage is aan gemeenten zelf. Opvallend is dat Tilburg als een van de weinige gemeenten bij het bepalen van de hoogte van die toeslag, onderscheid maakt tussen een uitwonende en een thuiswonende student. “Dit onderscheid is gebaseerd op wat DUO vroeger ook deed met de basisbeurs: de onkosten van uitwonende studenten lagen hoger dan van thuiswonende studenten. Daarop is die toelage ook afgestemd,” aldus een woordvoerder van de gemeente.

Niet bijverdienen
Toch maakt DUO sinds 2021 geen onderscheid meer tussen thuis- en uitwonend studenten bij de berekening van de aanvullende beurs. Volgens Jannes Ligtenberg, directeur van het Tilburgs Overleg Gehandicapten organisaties, moet dat onderscheid van tafel: “De doelstelling van de toeslag stelt dat studenten met een beperking geen bijbaantje kunnen hebben waardoor ze inkomsten mislopen en studiekosten niet kunnen financieren. Het wel of niet kunnen bijverdienen geldt zowel voor thuiswonende als uitwonende studenten met een beperking. In beide gevallen kunnen studenten met een beperking niet bijverdienen. Daar kun je eigenlijk geen onderscheid in maken.”

Jannes denkt wel te weten waarom dat gebeurt: “Er wordt gemeenten een bepaald budget meegegeven. Er kan gevreesd worden dat als elke student met een beperking zometeen recht heeft op 300 euro dat ze hun budget dan niet kunnen vasthouden.” Jannes wil met de gemeente het gesprek aan gaan. Want, zegt hij: “Is het zo dat het budget op is? Inwonend of uitwonend; je loopt inkomsten mis. Daar hoeft geen onderscheid te zijn.”

Studenten met een beperking hebben recht op een financiële tegemoetkoming. Deze studietoelage verschilt van gemeente tot gemeente. In 2019 moest er een wet komen die ervoor zorgt dat de toelage voor studenten met een beperking in alle gemeenten 300 euro werd. Volgens de NOS wachten studenten nog steeds op die landelijke gelijktrekking van de studietoeslag.

Edita Saakian