Zorgen over ‘begrotingsravijn’, maar Tilburg staat er financieel nog goed voor

Gemeenteraad
(Foto: Gemeente Tilburg).

Tilburg staat er financieel nog goed voor, maar wethouder Financiën Maarten van Asten waarschuwt ook voor het ‘begrotingsravijn’ in 2026. In dat jaar krijgt onze gemeente waarschijnlijk aanzienlijk minder geld van het Rijk. Deze week staat de gemeenteraad voor een grote uitdaging: het bespreken van de Perspectiefnota 2025. Daarom buigen ze zich gezamenlijk over de toekomst van Tilburg: waar wordt meer geld aan besteed en waar moet mogelijk worden bezuinigd?

Na de inbreng van verschillende partijen in de raadszaal gaf het college vandaag nadere toelichting op de onderwerpen in de Perspectiefnota. Wethouder Maarten van Asten opende zijn betoog over de Perspectiefnota met een stukje trots voor de gemeenteraad. Hij benadrukt de financiële gezondheid van de stad en de uitdagingen met het Rijk. “We staan er financieel goed voor”, concludeert hij, “maar we moeten realistisch zijn over de beperkte financiële ruimte die we hebben.”

Stuk minder geld van het Rijk

De gemeente Tilburg beheert jaarlijks een budget van 1,1 miljard euro. Hiervan komt 75 procent van het Rijk, terwijl tien procent wordt opgehaald via gemeentelijke belastingen. Het grootste deel van de uitgaven en inkomsten komt dus via Rijksgeld binnen.

Een belangrijk aandachtspunt is het zogenaamde ‘begrotingsravijn’ in 2026. Dan krijgen gemeenten waarschijnlijk een stuk minder geld van het Rijk. “We hebben in Tilburg, samen met het Rijk, ambities afgesproken, zoals de woningbouwopgave. Het wordt lastig om daaraan te voldoen met minder geld,” lichtte Van Asten al toe in de laatste aflevering van Stadsforum. Het gaat om tientallen miljoenen euro’s minder. “Gelukkig zitten we nu in een goede financiële positie, maar vooral de omliggende gemeenten zullen in een nijpende situatie terechtkomen. We willen samen met deze gemeenten een lobby vormen richting het Rijk om meer geld te verkrijgen.”

Meer van dit, minder van dat

De gemeenteraad staat weer voor een flinke taak. De bespreking van de Perspectiefnota 2025 geeft een goed beeld van wat er in de toekomst in Tilburg gaat gebeuren. Belangrijke thema’s zoals zorg, verkeersveiligheid, groenvoorziening, woonlasten en de arbeidsmarkt komen aan bod. Kortom: allerlei zaken die Tilburgers soms direct in hun portemonnee raken. De hele dag buigt de gemeenteraad, samen met het college, zich over de toekomstplannen van de stad

De Tilburgse raad heeft natuurlijk veel vragen over de Perspectiefnota. Een aandachtspunt is de verwachte stijging van de afvalstoffenheffing en andere gemeentelijke belastingen, die bijdragen aan de toenemende woonlasten. De wethouders krijgen deze week richtlijnen mee: meer van dit en minder van dat, waarna het college hiermee aan de slag gaat. Vier jaar geleden zijn in het coalitieakkoord afspraken gemaakt die nog twee jaar gelden. De wethouders krijgen de hele dag de kans om de raad in al haar vragen te woord te staan.

Wethouders aan het woord

Zo benadrukte wethouder Marcelle Hendrickx het belang van vooruitstrevend beleid: “Tilburg durft vooruit te denken waar andere gemeenten bezuinigen. We blijven investeren in cultuur, bibliotheken en sociale voorzieningen.” En wethouder Yusuf Çelik ging vooral in op de woonopgave en het asielbeleid: “Ondanks onzekerheden over landelijke wetgeving blijven we een gastvrije stad met een humaan asielbeleid. Ik pleit voor snellere inburgering en betere huisvesting voor arbeidsmigranten.”

Wethouder Rik Grashoff sprak over klimaatdoelen en het project basisbanen: “We moeten ambitieus zijn in onze energietransitie en tegelijkertijd werkgelegenheid bieden met basisbanen.” Bas van der Pol focuste op woningbouw en stedelijke voorzieningen: “Met de uitdaging van 25.000 nieuwe woningen voor ons, ligt onze prioriteit bij het versterken van maatschappelijke voorzieningen en het verbeteren van woonomstandigheden.”

Wethouder Evelien Kostermans benadrukt het streven naar een inclusieve stad: “We blijven investeren in bestaanszekerheid en zetten ons actief in tegen discriminatie.” Wateroverlast en sociale initiatieven blijven belangrijke aandachtspunten. Burgemeester Theo Weterings sloot het rondje af met veiligheid en diversiteit: “We werken aan een veilige stad met oog voor diversiteit en het koloniaal verleden. Een open dialoog tussen gemeenschappen is essentieel voor een inclusief Tilburg.”

Moties

Ook op donderdag 20 juni is er een belangrijk moment voor de gemeenteraad. Dat is namelijk het moment dat er echt besluitvorming komt op een aantal gebieden. Ook worden dan de voorstellen of moties van de raadsleden besproken. Bijvoorbeeld een motie van Lijst Smolders over het prioriteren van woningen, en een voorstel van het CDA om lokale evenementen te beschermen. Partijen hebben tot donderdag de tijd om moties in te dienen.

In deze aflevering van Stadsforum praten we met de wethouder over de Perspectiefnota.

LEES OOK:
Begroting 2022, Tilburg ligt op koers en is financieel kerngezond

Edita Saakian