Wethouder Grashoff: ‘Als we niets doen, slibt de stad dicht met auto’s’

(Foto: Omroep Tilburg)

Tijdens een debat over de toekomst van het openbaar vervoer in Tilburg heeft wethouder Rik Grashoff zijn plannen voor de Ringbaan West en de Spoorlaan uiteengezet. Hij benadrukte dat het niet de bedoeling is om deze wegen volledig af te sluiten voor auto’s, maar om ruimte te maken voor betere busverbindingen in de stad.

De nieuwe ov-concessie, die in december 2026 ingaat, is een plan om het openbaar vervoer in Tilburg geleidelijk te verbeteren. Het doel is om betere busverbindingen te creëren door aparte busbanen aan te leggen op belangrijke routes, zoals naar Waalwijk en op wegen als de Statenlaan en Spoorlaan. Dit moet de bereikbaarheid van de stad verbeteren en de verkeersdruk verminderen.

De verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer ligt bij zowel de provincie als de gemeente. De provincie stelt de algemene kaders en eisen vast. De gemeente is verantwoordelijk voor de lokale uitvoering, zoals het aanleggen van busbanen en doorstromingsmaatregelen, zodat de plannen aansluiten bij de behoeften van de stad.

Verkeerschaos

De VVD, vertegenwoordigd door Krielaars, begon het debat met zorgen over de verkeersdoorstroming in Tilburg. Vooral het verdwijnen van rijstroken op de Ringbaan West en de Spoorlaan ten gunste van busbanen baarde zijn partij zorgen. Krielaars vond dat er eerst een alternatieve route moest komen om verkeerschaos te voorkomen voordat de ombouw begint.

Harry Van den Berg van Lijst Smolders pleitte ervoor om twee keer twee rijbanen op de ringbanen te behouden. Grashoff reageerde dat dit de hele ov-concessie onhaalbaar maakt. “Die ruimte is er niet in de stad. Dan kunnen we net zo goed de hele concessie overboord gooien. Maar juist met deze ingrepen zorgen we ervoor dat er uiteindelijk minder auto’s vaststaan. Wij denken dat we dat met dit beleid kunnen bereiken.”

Doorgaand verkeer Spoorlaan

Grashoff legde ook uit dat de Spoorlaan niet autovrij wordt gemaakt. “Het is niet zo dat er alleen bussen zullen rijden. We zijn van plan om de Spoorlaan op te splitsen tussen de Magazijnstraat en de Heuvelring. Verderop willen we de weg in beide richtingen toegankelijk maken voor zowel bussen als auto’s die bijvoorbeeld naar de Parkeergarage Pieter Vreedeplein moeten. We zullen dit verder uitwerken en met u bespreken.” Deze maatregel moet de bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren door het doorgaande autoverkeer van de Spoorlaan te halen.

50Plus, vertegenwoordigd door Frans Vriens, uitte zijn verbazing over het plan om de Spoorlaan af te sluiten voor autoverkeer, wat volgens hem negatieve reacties op sociale media veroorzaakte. Hij vroeg zich af of dit een provinciale eis was of een lokale keuze en drong aan op meer duidelijkheid.

“De binnenstad moet toegankelijk blijven voor wie daar iets te zoeken heeft”, zei Grashoff. Hij voegde toe dat de voorgestelde aanpassingen deel zijn van een bredere strategie om de stad leefbaar te houden en de druk op het autoverkeer te verminderen. “Als we niets doen, slibt de stad dicht met auto’s”, waarschuwde hij.

Deadline dichtbij

Over specifieke punten zoals buslijn 9 en de locatie van haltes, beloofde Grashoff verdere gesprekken met de provincie. Daarin gaat het over de mogelijkheden voor uitbreiding naar plaatsen zoals Biezenmortel. Hij erkende dat er al veel is gesproken over mogelijke routewijzigingen voor lijn 9, maar dat sommige voorstellen niet haalbaar lijken.

Wethouder Grashoff staat een moeilijke taak te wachten, vooral omdat het laatste over de ov-concessie in de raad nog niet gezegd lijkt. Met de deadline van 5 juli 2024 voor de definitieve reactie van de gemeente op het provinciale eisenpakket, gaat de discussie over de toekomst van het openbaar vervoer in de raad door.

LEES OOK:
Nieuwe wijken zonder bushaltes: Berkel-Enschot in de knel
Wethouder Rik Grashoff: ‘Aantal auto’s op Cityring al gehalveerd’

Edita Saakian