Veel minder bezoekers bij milieustraat sinds verplichte afspraak

Het aantal bezoeken aan de milieustraat nam af sinds je verplicht een afspraak moet maken.
Bron: gemeente Tilburg

Een afspraak maken voor je bezoek aan de milieustraat is sinds 2022 verplicht. In het eerste jaar dat het nieuwe afsprakensysteem is ingevoerd, nam het aantal bezoeken met bijna veertig procent af. Volgens de gemeente zou dit onder andere komen door de drempel die het afsprakensysteem met DigiD vormt.

Aan de ene kant vormt het verplicht maken van een afspraak voor de milieustraat dus een drempel. Aan de andere kant werd het maximaal aantal bezoeken per huishouden teruggeschroefd van 24 naar 12. Doordat de afspraken gekoppeld zijn aan DigiD zijn er minder mensen die illegaal gebruik maken van de milieustraat. In totaal nam het aantal bezoekers met iets minder dan 37 procent af.

Minder hoge pieken

De gemeente wilde met het afsprakensysteem zorgen voor minder hoge piekdruktes. “We wilden de ‘rustige’ tijden beter benutten. Ook kunnen mensen natuurlijk minder vaak gratis bij de milieustraat terecht. Het lijkt erop dat een deel van de ‘illegale’ bezoekers haar heil elders zoekt. Daarmee bedoelen we niet-particulieren.”

Zoveel minder bezoekers, dan zou je denken dat er veel meer illegaal afval gedumpt is, toch? Maar niets is minder waar. Het aantal meldingen van illegale afvaldumpingen nam juist af sinds de invoering van het afsprakensysteem. Waar dat aantal in 2022 nog zo’n 9000 meldingen telde, nam dat een jaar later af tot 8000. Ook het aantal bijplaatsingen bij afvalcontainers nam lichtjes af, maar de gemeente geeft dan ook aan dat hier maatregelen tegen genomen zijn.

Andere milieustraten

Een woordvoerder geeft aan dat het afval dan waarschijnlijk terechtkomt in andere gemeenten. “Het afval gaat waarschijnlijk naar andere milieustraten, waar nog niet gewerkt wordt met toegangspas of wordt als bedrijfsafval afgevoerd via commerciële inzamelingsbedrijven.”

LEES OOK:
Afspraak maken voor de milieustraat vanaf 2022 verplicht

Pieter Soethout