Regionaal Autisme Centrum stopt met behandelingen voor volwassenen door personeelstekort

De locatie van het centrum aan de Bijsterveldenlaan in Tilburg (Bron: Maps).

Het Regionaal Autisme Centrum (RAC) ziet zich genoodzaakt om vanaf 1 januari 2025 te stoppen met behandelingen voor volwassenen vanwege een nijpend personeelstekort. Dat betekent dat 550 cliënten voor het einde van dit jaar uitbehandeld moeten worden.

Brigitte Schuurstraat, directeur Zorg van het centrum, geeft aan dat het een heel moeilijk besluit was. “We zijn geconfronteerd met het vertrek van een psychiater die met pensioen gaat en een gezondheidszorgpsycholoog (GZ) die elders een functie kreeg. Daarnaast kregen twee GZ’ers in opleiding een baan aangeboden op een plek waar ze op dat moment gedetacheerd waren,” vertelt Schuurstraat.

Dat betekende ineens vier openstaande vacatures. “Deze functies zijn in de zorgwereld heel lastig in te vullen. Ondanks onze inspanningen om op verschillende manieren mensen te werven, lukte het niet. We moesten ons afvragen of we de kwalitatieve zorg nog konden bieden. Helaas konden we daar geen ja op antwoorden.”

Op dit moment ontvangen ongeveer 1500 cliënten begeleiding van het centrum; voor hen verandert er niets. De behandeling en diagnose van ongeveer 550 cliënten moeten voor het einde van dit jaar worden afgerond. Vooral voor de circa 280 volwassenen die op de wachtlijst staan, zijn de gevolgen nijpend.

Niet realistisch

Het Regionaal Autisme Centrum (RAC) heeft meerdere locaties in Brabant, waaronder een in Tilburg aan de Bijsterveldenlaan. Het is nog niet bekend hoeveel Tilburgse cliënten getroffen zullen worden door het stopzetten van behandelingen per 1 januari. “Op dit moment hebben we op die locatie vier medewerkers die veel cliënten begeleiden. Ze zijn loyaal aan hun cliënten en willen de behandelingen zo goed mogelijk afronden,” zegt Schuurstraat. Wat er na 1 januari 2025 met deze medewerkers gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Het besluit om de behandelingen te stoppen, werd niet lichtvaardig genomen. “We hebben onze raad van commissarissen, raad van toezicht en de ondernemingsraad een aantal scenario’s voorgelegd. Ook zij adviseerden ons om te stoppen, omdat de scenario’s niet realistisch waren zonder de juiste mensen.”

Continuïteit van zorg

Vanaf 1 januari 2025 zal het RAC stoppen met behandelingen voor volwassenen onder de zorgverzekeringswet, maar andere vormen van begeleiding blijven beschikbaar. “We blijven woonbegeleiding en thuisbegeleiding doen en daar zijn wij ook specialist in. Dat willen we echt goed blijven doen. We gaan de komende maanden echt inzetten op zo goed mogelijk behandelen van de cliënten die we nog in zorg hebben”, benadrukt Schuurstraat.

Impact op cliënten en medewerkers

Het nieuws heeft verschillende reacties opgeroepen bij de volwassen cliënten in behandeling. “De een vindt het fijn dat de behandeling nog tot het eind van dit jaar door kan. Anderen zijn in shock. We proberen ze zo goed mogelijk op te vangen en bij te staan,” zegt Schuurstraat.

Voor cliënten op de wachtlijst is het beeld minder rooskleurig. “De problematiek van de mensen op de wachtlijst kennen we niet, omdat ze nog niet in zorg zijn bij ons. We hebben hen laten weten dat ze niet meer bij ons terechtkunnen en geadviseerd om naar hun zorgverzekering of huisarts te gaan. We zijn in nauw contact met de zorgverzekeraars om te kijken wat we wel of niet kunnen doen.”

Toekomst voor cliënten

Wel ziet ze de toekomst van de overige cliënten positief in. “We hebben ruim twintig wooninitiatieven en doen veel dagelijkse begeleiding. Voor de jeugd blijven we behandelingen aanbieden. We hebben nog veel cliënten die we gelukkig nog wel kunnen bedienen.”

Schuurstraat sluit af met een zorgelijke noot: “Ik hoop echt oprecht dat, ook voor de mensen die bij ons op de wachtlijst stonden, ze ergens terechtkunnen waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Als ze na dat traject verder willen met begeleiding, dan zijn we er voor ze.”

Deze afbeelding verschijnt op de website van het Regionaal Autisme Centrum.

LEES OOK:
Tekort aan huishoudelijke hulp door personeelstekort
Minder bussen door personeelstekort, minimaal tot na de kerstvakantie

Edita Saakian