Premies stijgen langzaam wegens vele regenbuien

Foto: Pixabay

In Tilburg hoor je er de laatste tijd veel over: de ondergelopen kelders en lekkende daken. De heftige regenval zorgt voor natte broeken en jassen, maar ook voor waterschade in huis. Ook verzekeraars merken een hoger aantal meldingen door waterschade.

Verzekeraars krijgen de laatste tijd meer meldingen van waterschade, zowel van lekkages als ondergelopen kelders. “Ik heb geen precieze cijfers, maar voor mijn gevoel hebben we zo’n 20 à 30 procent meer meldingen dan andere wintermaanden”, vertelt Jessica van Egeraat-de Kok, zakelijk adviseur bij Geerts, een verzekeringsadviseur.

Dat het deze winter zoveel erger was, blijkt ook uit eerdere berichtgeving. De natte winter die Tilburg had, komt volgens het KNMI maar eens in de honderd jaar voor. In Tilburg zijn er meer natte kelders dan in andere steden. Daar is een duidelijke verklaring voor: de grondwaterstand kan maar op één manier worden gereguleerd, namelijk via sloten en beken. Wie Tilburg een beetje kent, weet dat er in grote delen van de stad geen sloten en beken zijn.

Zure appel

Voor huiseigenaren die hun kelders steeds onder water zien lopen en waar schimmel langzaam aan de muren groeit, is dit erg frustrerend. De gemeente kan niets doen aan de hoge grondwaterstand en bij verzekeraars kun je geen schadeclaim indienen voor een ondergelopen kelder. Het is dus helaas een kwestie van door de zure appel heen bijten.

Het water dringt niet alleen via kelders de huizen binnen; ook lekkages van daken komen steeds vaker voor. De schade van deze lekkages wordt gelukkig wel vergoed. Dit is ook merkbaar aan de premies. “Aan het eind van het jaar kijken we hoeveel we hebben uitgegeven en hoeveel we hebben binnengekregen aan premies. Deze moeten wel in balans zijn,” vertelt Van Egeraat-de Kok. Dat er meer waterschade wordt gemeld bij verzekeraars, heeft dus ook invloed gehad op de premies.

Verbond van Verzekeraars

Dat waterschade aan kelders momenteel niet geclaimd kan worden bij verzekeraars, betekent niet dat dit nooit zal veranderen. Bijna alle verzekeraars in Nederland zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, waar ze overleggen over wat wel en niet in de verzekeringen is opgenomen. Na de overstromingen in Limburg een paar jaar geleden zijn de polissen bijvoorbeeld versoepeld; voorheen was je namelijk niet verzekerd voor een dergelijke situatie.

Het Verbond van Verzekeraars onderzoekt ook hoe om te gaan met de hevige zomers en natte winters. Omdat dit de eerste winter is waarin de omstandigheden zo extreem zijn, zal er nog niet direct iets worden ingevoerd. Wel wordt er zeker aandacht aan besteed.

LEES OOK:

Hoog grondwaterpeil in de regio: van ondergelopen kelders tot uitverkochte dompelpompen

Isa Hamerlinck