Huurteam Tilburg: positieve verwachtingen en voorzichtig optimisme over nieuwe huurwet

(Foto: Pixabay)

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de nieuwe huurwet. Dit betekent dat huurders in de vrije sector bij het aangaan van een nieuw contract gemiddeld bijna 200 euro minder huur zullen betalen, omdat er gebruikt gemaakt wordt van een puntensysteem.

Met de nieuwe huurwet, Wet betaalbare huur, die op 1 juli van kracht gaat, grijpt het kabinet in. Een nieuw puntensysteem in de vrije sector zal voortaan de maximale huurprijs bepalen voor huurwoningen in het middensegment, vergelijkbaar met het huidige systeem voor sociale huurwoningen.

Huurteam Tilburg

Gemeenten hebben een half jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe wet. Rick Blezer van Huurteam Tilburg is voorzichtig positief over de wet, in ieder geval als het gaat om de bescherming van huurders. In 2021 heeft de gemeente Tilburg het huurteam aangesteld voor een tweejarige pilot om meldingen van misstanden door woningzoekers en huurders te registreren.

Blezer heeft vaak problemen met te hoge huurprijzen gezien. Uit het jaarrapport blijkt dat de huur in bijna driehonderd gevallen te hoog was. Maar een klacht zorgde vaak niet voor een verlaging van de huurprijs. In een vijfde van de gevallen durfden huurders geen actie te ondernemen uit angst om de relatie met hun verhuurder te verstoren.

Vanaf juli worden huurders dus daadwerkelijk beschermd door de nieuwe huurwet. Gemeenten hebben nog een half jaar de tijd om zich voor te bereiden, dus handhaving op te hoge huurprijzen zal pas daadwerkelijk vanaf volgend jaar plaatsvinden. “Deze wet geeft huurders extra bescherming. Zeker als het gaat om servicekosten en gebreken is het voor huurders laagdrempeliger om een onafhankelijk oordeel te vragen over de situatie.”

Nieuw puntensysteem

Via een puntensysteem kon het huurteam in Tilburg al achterhalen of een huurder te veel betaalde voor een kamer. Zo’n systeem wordt ook toegepast bij de nieuwe wet. “Deze nieuwe wet brengt belangrijke wijzigingen met zich mee, zoals de regulering van middenhuur. Dit betekent dat meer huurders aanspraak kunnen maken op het puntensysteem.”

Bij sociale huurwoningen, met een maximale huur 880 euro, kun je altijd naar de Huurcommissie. Voor de vrije sector kan dit nu alleen in de eerste zes maanden, maar dat verandert dus. “In de toekomst kun je ook later aanspraak maken op de goede huurprijs. Hoewel dit niet met terugwerkende kracht zal zijn, heb je dan wel recht op de correcte huurprijs.”

Meer ondersteuning

Een andere belangrijke wijziging is dat iedereen in de toekomst bij de huurcommissie terechtkan voor de problemen met servicekosten. Voorheen kon dit alleen voor de vrije sector en moest je zelfs naar de rechtbank. De huurcommissie is laagdrempeliger en kost de huurder ‘maar’ 25 euro.

“In de toekomst krijgen huurders meer ondersteuning en bescherming. Ze krijgen duidelijkheid over wat ze moeten betalen en of het voorschotbedrag correct is. Hoe dit in de praktijk zal werken, moeten we afwachten. Maar we verwachten dat meer huurders bij ons zullen aankloppen door deze wetswijziging.”

Effecten van de nieuwe wet

Of deze nieuwe wet het werk van het Huurteam makkelijker maakt? “Wat we in ieder geval weten, is dat het huurwoningwaarderingssysteem gaat wijzigen. Dit geldt voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woningen, zoals een kamer in een studentenhuis. De puntentellingen zijn aangepast en die moeten we gaan toepassen.”

Het duurt nog even voordat de gemeenten ook echt kunnen handhaven op de huurprijzen. “We zien dat huurders zich meestal pas bij ons melden nadat ze gesetteld zijn, vooral internationale studenten. Het zal enige tijd duren voordat we de effecten van de nieuwe wet kunnen zien.”

LEES OOK:
Prijs Tilburgse studentenkamers fors gestegen
Huurteam in Tilburg succesvol en gaat door tot 2025

Edita Saakian