Dit betekent de nieuwe gedragscode voor Tilburgse studentenvereniging Olof

gedragscode
De sociëteit van T.S.C. St. Olof | Foto: Omroep Tilburg

49 studentenverenigingen, waaronder het Tilburgse Olof, hebben op 18 juni een gedragscode getekend. “Wij staan volledig achter wat er in de gedragscode is opgesteld en daar gaan we ons ook hard voor maken”, zegt Praeses Senatus Sander Herbergs.

In de gedragscode staan volgens Herbergs een aantal punten die ervoor moeten zorgen dat er zo min mogelijk vervelende consequenties zijn. ‘’Er staan in de code manieren waarop je in bepaalde situaties moet reageren.’’ Ook krijgen de studentenverenigingen tips van andere verenigingen over wat ze wel en niet moeten doen.

Bij de gedragscode komt ook een jaarlijkse evaluatie kijken. Dan vindt er een gesprek plaats tussen de verschillende verenigingen. Zo’n gesprek heeft al eens plaatsgevonden met zusterverenigingen. ‘’Ik heb dat zelf in ieder geval als zeer leerzaam ervaren. Je krijgt dan een nieuwe kijk op bepaalde situaties.’’ Aan de hand van die evaluaties kunnen de verenigingen anders gaan handelen.

Bewustwording

Het is de bedoeling dat de gedragscode ervoor zorgt dat de studenten zich bewust worden van wat er binnen de studentencultuur wel en niet kan en mag. ‘’Het is dan dus ook de bedoeling dat we elkaar daarop aan kunnen spreken. Zo van: ‘Hey, dit is niet de bedoeling’.’’ Zo kunnen ze ook kijken of het nodig is om naar het bestuur te stappen. “Dan is het weer aan het bestuur om te kijken of er stappen ondernomen moeten worden”, geeft Herbergs aan.

Vertrouwenspersoon

Olof zet al een aantal jaar een anonieme welzijnsenquête uit onder de leden. “Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat we op de hoogte zijn, als anderen zich niet prettig hebben gevoeld het afgelopen jaar.’’

Volgens Herbergs was er vorig jaar nog het probleem dat mensen niet goed wisten waar ze de vertrouwenspersoon konden vinden. ‘’Uit de enquête van dit jaar bleek dat negenennegentig procent nu wel wist bij wie ze terecht kunnen. Op die manier weet je of je maatregelen effect hebben gehad.”

Intimidatie

Als het gaat om intimidatie vertelt Herbergs dat de vereniging het belangrijkst vindt, dat het slachtoffer op één staat. ‘’Diegene mag dan zelf de keuze maken wat er gebeurt. In eerste instantie zal die persoon naar een vertrouwenspersoon gaan. Zij handelen dan de situatie af.’’ Herbergs verwacht dat er door de gedragscode flinke stappen genomen kunnen worden.

Eline Smits