Gratis peuteropvang voor Tilburgse ouders met minimumloon

Foto: pexels

Peuteropvang wordt voor een bepaalde groep ouders in Tilburg gratis. Het gaat om mensen met een inkomen dat lager is dan 120 procent van het sociaal minimum. De pilot loopt van 1 april tot en met 1 januari 2027.

Als de peuteropvang ingeschreven staat bij het Landelijk Register komen ouders in aanmerking voor een vergoeding. Dit geldt voor ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen. Vanaf 1 april is de opvang gratis voor ouders die niet in aanmerking komen voor toeslag en waarbij het inkomen niet hoger is dan 25.090 euro.

Gratis peuteropvang

De gemeente wil armoede op tijd opmerken, want de gevolgen hiervan hebben invloed op een kind. Peuteropvang speelt hierin een belangrijke rol, omdat dit een goede start geeft op de basisschool en een achterstand op school voorkomt. De opvang is speciaal ingericht op het stimuleren van taal en leren.

In Tilburg is het bereik tien procent minder dan het landelijk gemiddelde. In kwetsbare wijken, zoals Noord en West, ligt dit bereik nog lager. Om ieder kind, dus ook in deze wijken waar het percentage lager ligt, dezelfde kansen te geven, start de gemeente met de proef voor de gratis peuteropvang.

130.000 euro

Voor de driejarige proef is een bedrag van ruim 130.000 euro beschikbaar. Door samenwerkingen met verschillende partners is de proef tot stand gekomen, zoals verschillende peuteropvangen, maar ook de GGD. Vanuit deze groep komt al langer de vraag naar een bijdragevrije, oftewel gratis peuteropvang. Hoeveel mensen in Tilburg van de regeling in aanmerking komen is niet bekend. Maar er kunnen 300 gezinnen geholpen worden met het budget dat beschikbaar is gesteld.

Luna Kaleas