Alcoholverbod Spoorpark met zes maanden verlengd

Het Spoorpark | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

Het gedeeltelijke alcoholverbod in het Spoorpark wordt met zes maanden verlengd. Dit verbod, dat sinds 12 juni vorig jaar van kracht is, werd ingevoerd om overlast en intimidatie in het park te verminderen. De gemeente en politie kregen destijds tientallen klachten, voornamelijk uit het oostelijke deel van het park.

Sinds 12 juni vorig jaar geldt er een gedeeltelijk alcoholverbod in het Spoorpark, met als doel de overlast te verminderen. Dit besluit volgde op tientallen klachten en meldingen van (geluids)overlast en intimidatie, voornamelijk in het oostelijke deel van het park, van het basketbalveld tot aan de Kempentoren.

Inzet van beveiligers en politie

De overlast leidde tot meerdere tijdelijke sluitingen van de kiosk in het Spoorpark, terwijl op sociale media de klachten over een specifieke groep dronken mensen in het park toenamen. Om de overlast effectief aan te pakken, werden naast het alcoholverbod ook extra beveiligers ingezet. De politie was vaker aanwezig in het park om toezicht te houden.

Minder overlast

De directie van het Spoorpark benadrukte destijds dat het alcoholverbod helpt bij het nemen van maatregelen tegen overlast. Een woordvoerster van de gemeente bevestigt dat de overlast merkbaar is verminderd sinds de invoering van het verbod. “Zowel het bestuur van het Spoorpark als de buitenschoolse opvang (BSO) hebben aangegeven minder overlast te ervaren sinds het alcoholverbod is ingesteld.”

Ondanks de positieve signalen was het door het tegenvallende weer in het voorjaar lastig om de effectiviteit van het verbod volledig te beoordelen. Daarom is besloten het verbod met een half jaar te verlengen en na de zomer een grondige evaluatie uit te voeren. “Dan gaan we kijken naar het aantal meldingen van overlast, de ervaringen van het Spoorparkbestuur en de BSO, en de signalen van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).”

Balans tussen vrijheid en veiligheid

De woordvoerster benadrukt dat een alcoholverbod een ingrijpend middel is dat de vrijheid van recreatieve bezoekers beperkt. “Aangezien het aantal meldingen van overlast de afgelopen periode lijkt te zijn afgenomen, is er momenteel geen reden om het gebied waar het alcoholverbod in het Spoorpark geldt uit te breiden.”

In andere parken zoals het Wilhelminapark, Zomerpark en Stadspark Oude Dijk geldt ook een alcoholverbod. “Bij nieuwe meldingen van overlast zullen politie en boa’s eerst een persoonsgerichte aanpak overwegen, voordat ze een alcoholverbod instellen.” De komende evaluatie zal uitwijzen of het gedeeltelijke alcoholverbod definitief blijft of dat er extra maatregelen nodig zijn om de rust in het Spoorpark te bewaren.

alcoholverbod
Het geldt alleen voor het oostelijke deel van het park (beeld: Gemeente Tilburg).

LEES OOK:
Spoorparkkiosk neemt zelf maatregelen en heropent haar deuren
Burgemeester grijpt in, alcoholverbod in deel Spoorpark
Gedeeltelijk alcoholverbod Spoorpark gaat vanaf nu in

Edita Saakian