Minder lachgasuitstoot bij filtering water door waterschap

De Rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap De Dommel op Industrieterrein Vossenberg | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

Waterschap de Dommel gaat komende jaren de lachgasuitstoot verminderen. Bij het waterzuiveringsproces komt dit broeikasgas namelijk vrij bij het verwijderen van stikstof. Lachgas is 250 keer schadelijker dan koolstofdioxide.

Het Waterschap is al sinds 2022 bezig met deze plannen, maar het was ingewikkelder dan bij andere gassen, zoals methaan. De Dommel heeft de afgelopen jaren dan ook gemeten hoeveel lachgas er werd uitgestoten op de acht zuiveringsinstallaties en hoe ze dit kunnen verminderen.

In de Riool Water Zuiverings Installatie (RWZI) van onder andere Haaren zorgt ze ervoor dat de lachgasuitstoot gehalveerd wordt. Ook is er een bijkomstig voordeel: het water wordt er schoner van.

Het is onderdeel van een groter plan dat het Waterschap klimaatneutraal moet zijn in 2035. Eind vorig jaar is daar twaalf miljoen aan Rijkssubsidie voor vrijgekomen. Acht miljoen hiervan wordt geïnvesteerd in het terugdringen van de lachgasemissie.

LEES OOK:
Stijging waterschapsbelasting: gemiddeld dertig euro per gezin

Isa Hamerlinck