Stijging waterschapsbelasting: gemiddeld dertig euro per gezin

De Rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap De Dommel op Industrieterrein Vossenberg | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

Tilburgers gaan volgend jaar meer waterschapsbelasting betalen. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de gemiddelde kosten per huishouden met zo’n dertig euro omhoog gaan. Helemaal zeker is het nog niet, want de waterschappen nemen pas in november een definitieve beslissing.

De waterschapsbelasting stijgt niet zomaar. In het voorstel van Waterschap de Dommel staat dat de kosten flink zijn gestegen. Ook zij heeft last van de stijgende energie- en loonkosten. Daarbij komt dat sommige materialen schaars zijn en dit heeft weer invloed op de prijs. Kortom, het waterschap moet meer kosten maken dan van tevoren verwacht werd.

Vervolgens zijn er twee keuzes: betalen uit eigen reserves of doorberekenen aan de burger door middel van belastingen. Waterschap de Dommel kiest voor het tweede. De totale belastingopbrengsten moeten in de periode tussen 2024 en 2027 met ruim negen procent per jaar stijgen. Eerder werd gedacht dat dit ‘slechts’ zes procent per jaar zou zijn.

Wat betekent dit dan voor een gemiddeld huishouden? In 2023 betaalt een meerpersoonshuishouden met een huurwoning 219 euro. Wanneer we ervan uitgaan dat de het inderdaad om negen procent gaat, stijgt de waterschapsbelasting voor dit gezin naar ruim 238 euro.

Taken van waterschappen
De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Ze zuivert rioolwater, zorgt voor schoon water in beken en sloten en beschermt bijna een miljoen mensen in onze regio tegen wateroverlast. In tegenstelling tot wat sommigen denken, zorgt de Dommel niet voor schoon drinkwater. Deze taak ligt bij Brabant Water.

Pieter Soethout