Gemeente Goirle gaat bezwaar indienen tegen huisvesting van arbeidsmigranten aan de Rielseweg

arbeidsmigranten
De inwoners van Riel verzetten zich al jaren tegen de plannen (Beeld: Youtube/Omroep Tilburg).

De gemeente Goirle gaat formeel bezwaar maken tegen het plan van de gemeente Tilburg om woonruimte te bouwen voor 366 arbeidsmigranten. Dinsdagavond konden partijen in de raadszaal hun laatste aanvullingen of opmerkingen geven op de zienswijze. Iedereen mag tot 22 juli bezwaar maken tegen de plannen van de gemeente Tilburg.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Goirle zijn van mening dat het plan in strijd is met de ‘principes van goede ruimtelijke ordening’, zo valt te lezen in de zienswijze. Een belangrijk argument is dat 366 arbeidsmigranten niet past bij een dorp als Riel, dat slechts 2905 inwoners telt. De gemeente Goirle vreest dat zo’n grote toevoeging de lokale gemeenschap te zwaar belast en de sociale samenhang verstoort. Een aandeel van ruim zeventien procent arbeidsmigranten in Riel wordt als veel te hoog ervaren.

Afspraken geschonden

Volgens de gemeente Goirle druist het plan ook in tegen het lokale beleid, zoals vastgelegd in verschillende plannen. Deze documenten benadrukken het belang van huisvesting die bij het dorpse karakter past en de leefkwaliteit niet schaadt. Daarnaast zou het Regionaal afsprakenkader voor arbeidsmigranten zijn geschonden, omdat Tilburg geen overleg heeft gevoerd met Goirle over deze omstreden locatie aan de rand van haar grondgebied.

Op donderdag 11 april gaf de gemeenteraad van Tilburg groen licht voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Rielseweg. Pas op maandag 10 juni, ruim twee maanden later, werd het concept omgevingsvergunning openbaar. Vanaf die datum konden bezwaren tegen de plannen worden ingediend, en de deadline hiervoor is maandag 22 juli.

Zorgen van inwoners

De gemeenteraad van Goirle kwam dinsdagavond bijeen in de raadszaal om de zienswijze op het concept omgevingsvergunning te bespreken. Veel fractievoorzitters spraken zich lovend uit over de zienswijze.

Mark Verhoeven van Lijst Riel Goirle sprak zijn waardering uit voor de zorgvuldige opstelling van de zienswijze. Ineke Wolswijk van het CDA benadrukte dat de zorgen van de inwoners van Goirle en Riel duidelijk zijn verwoord. Maar Antoon van Baal van de PvdA vond de toon te formeel en pleitte voor een meer empathische benadering.

Nog niet richting de rechtbank

Wethouder Liselotte Franssen-du Maine van Goirle benadrukte dat alle ingediende zienswijzen zorgvuldig zullen worden beoordeeld door juridische experts voordat de gemeenteraad van Tilburg een definitief besluit neemt over de omgevingsvergunning.

De wethouder weet dat de gemeente Goirle niet de enige is die een zienswijze zal indienen. “Ook belangenverenigingen zullen schriftelijk bezwaar maken.” Op het moment dat alle zienswijzen zijn verzameld, zal de gemeente Tilburg ze bekijken en beoordelen of er aanpassingen in het plan nodig zijn.

Vervolgens komt er een voorstel naar de gemeenteraad van Tilburg, die op basis van de aanpassingen een beslissing zal nemen. “Zij zullen op basis van de aanpassingen een klap geven op de vergunning of niet. Als die er ook echt komt, mogen we opnieuw bezwaar maken. Maar dan gaat er een beroepsprocedure lopen en dan ga je echt richting de rechtbank. Zo ver zijn we nog niet”, zegt de wethouder.

LEES OOK:
Groen licht voor huisvesting van 366 arbeidsmigranten op grens met Riel
Fel debat in de raadszaal over 366 arbeidsmigranten in Riel
Tilburgse straatdokter pleit voor beperking van instroom arbeidsmigranten

Edita Saakian