Zilver voor Erik de Ridder

De heer drs. E. (Erik) de Ridder krijgt de Zilveren Legpenning van Tilburg. De stad toont zo waardering voor zijn ‘uitzonderlijke, persoonlijke prestaties als wethouder’. De burgemeester reikt de penning dus uit tijdens de afscheidsreceptie van Erik de Ridder. Die is op donderdag de 11e om 17.45 uur bij Eve in de Spoorzone.

Wethouder en locoburgemeester

Erik de Ridder is sinds 2010 wethouder in Tilburg voor het CDA. Hij is ook 2e locoburgemeester. De gemeente typeert Erik als een ‘hardwerkende, gedreven bestuurder. Hij heeft een goed gevoel voor wat de stad, maar ook Brabantstad, bijzonder maakt. Al met al hoe daarop in te spelen om stad en provincie naar een hoger plan te brengen’. Sinds 2018 heeft hij Evenementen, Zorg, Welzijn, Sport, Emancipatie en Integratie onder zijn hoede. Met daarnaast de wijken Udenhout, Berkel-Enschot, Korvel en Trouwlaan. Daarvoor was dat Economie, Financiën, Kermis, Binnenstad, Dienstverlening, Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Citymarketing, Internationale acquisitie, Werk en Inkomen en Brabantstad.

Betekenis voor de stad

De gemeente vindt dus dat hij in zijn functie negen jaar zeer verdienstelijk is geweest voor onze stad. Zo heeft hij toch bijgedragen aan het vestigingsklimaat in de stad. En heeft hij een rol gespeeld bij de komst van diverse bedrijven naar Tilburg. Zo wist hij dus toch Hudson’s Bay en Primark naar de stad te halen. Tegen de stroom van leegstand en -loop in. En samen met de ondernemers heeft hij Binnenstadsmanagement opgezet. Ook prijst de gemeente hem voor ‘mooie resultaten die zijn behaald in de samenwerking met China’. Daarnaast heeft hij een rol gespeeld in het op poten zetten van Citymarketing. Hij lanceerde voor inwoners van de stad zelfs de mogelijkheid om zelf hun WOZ te controleren. En dan aan te passen als er iets niet klopt. Tilburg was hiermee de eerste stad in Nederland.

Waterschap de Dommel

Erik de Ridder wordt op 6 mei benoemd tot watergraaf bij Waterschap de Dommel.

Kees-Luc Simons