Versoepeling van maatregelen rondom corona in de verloskunde: partner bij echo?

Partner bij echo? Foto van aanstaande moeder
Foto: pexels.com

TILBURG – De verloskundigen en ziekenhuizen in onze regio streven ernaar om partners op korte termijn weer aanwezig te laten zijn bij het maken van de 20-wekenecho. Echocentra en ziekenhuizen gaan zwangeren op de hoogte brengen per wanneer dit weer mogelijk is. Maar partners mogen hier in de regio nog niet bij elk consult en bij elke echo aanwezig zijn. Ook mag er hier naast de partner nog geen extra persoon bij een bevalling in het ziekenhuis zijn.

Op 7 mei verscheen een bericht van de KNOV en de NVOG over versoepeling van de maatregelen in de verloskunde. Er staat in dat partners vanaf 11 mei in de regel weer bij consulten en bij het maken van echo’s mogen zijn. Maar ook dat er naast de partner nog een persoon bij de bevalling mag zijn. De KNOV en de NVOG benadrukken dat deze verruiming afhankelijk is van de lokale situatie en niet in elke regio meteen mogelijk is. Dus ook als het gaat om een partner die hier in de regio bij een echo wil zijn.

Brabant

In Brabant is deze versoepeling nog niet geheel en al mogelijk. Dit heeft meerdere redenen. Brabant is een brandhaard van corona. Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) doet er alles aan om verspreiding van het virus en een tweede golf van de ziekte te voorkomen. Ook zijn er veel patiënten van wie de afspraken zijn verzet wegens corona. Maar deze plant men nu weer in. Dit legt dus een grote druk op de wachtkamers van de poliklinieken. Daar geldt ten slotte ook de regel van 1,5 meter afstand.

De verloskunde in Brabant is nog niet bij machte om de aangekondigde versoepelingen in volle omvang te bieden. NAZB zegt dit zeer te betreuren. Want zwangerschap en bevalling zijn al met al heel emotionele gebeurtenissen. En zorgverleners begrijpen dat partners hier direct bij betrokken willen zijn. Dat is de reden waarom ook zij graag zo snel mogelijk weer terug naar de oude situatie willen.

De besluiten over versoepeling van de maatregelen rondom corona worden in overleg met het ROAZ genomen, en die worden zo ook continu herzien. Verloskundigen en gynaecologen brengen zwangeren voor elke afspraak eerst op de hoogte van de maatregelen die op dat moment gelden. Maar er is ook actuele informatie over te vinden op de sites van praktijken en van ziekenhuizen.

Kees-Luc Simons