Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Vanaf 2025 rijdt vrachtverkeer in de Oude Stad elektrisch

Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs zijn alle grote steden van ons land verplicht de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. Vanaf 2025 zal er daarom alleen nog elektrisch vrachtverkeer binnen de ringbanen mogen rijden.
De Ringbaan-Oost | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

TILBURG – De gemeente Tilburg laat weten dat vanaf 1 januari 2025 er binnen de ringbanen van Tilburg alleen nog plek is voor vrachtwagens en bestelauto’s als die op elektriciteit rijden. De gemeente wil hiermee de uitstoot van schadelijke stoffen terugdringen en deze maatregel is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de landelijke afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord.

Als je het hebt over vrachtverkeer, dan zal dit vanaf 2025 binnen de ringbanen alleen nog elektrisch mogen rijden. Maar dit geldt niet voor de ringbanen zelf. Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 zijn alle grote steden van ons land verplicht de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. De gemeente Tilburg gaat daarvoor een Zero Emissie zone Stadslogistiek (ZES) invoeren. 

Als tussenstap naar zo’n ZES in 2025 wil de gemeente de eisen voor toegang van het vrachtverkeer aanscherpen. Deze eisen stelt men aan de hand van emissieklassen. Dat betekent dan concreet dat de norm die op dit moment geldt, klasse vier, zes wordt. Zo’n klasse geeft aan hoe schoon een voertuig is. Hoe hoger het cijfer ervan, hoe schoner het voertuig voor het milieu. Met het zetten van deze twee stappen wordt de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof omlaag gebracht. En dat komt dan weer ten goede aan de luchtkwaliteit.

Een beter Tilburg

De gemeente laat weten met deze ambitie een fijne en duurzame, dus een gezonde en levendige, stad te willen zijn, waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven. Zij vindt het daarom belangrijk de landelijke afspraken op te volgen over het invoeren van de milieu- en de zero emissie zones.

Subsidie

Marktpartijen krijgen vier jaar de tijd om zich voor te bereiden op de invoering van de ZES. De gemeente zegt dat er bij de verdere uitwerking oog is voor maatregelen die ondernemers gaan helpen bij de overgang naar zo’n ZES. Zo kunnen ze volgens de gemeente vanaf begin volgend jaar al gebruikmaken van de landelijke subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s.

Janneke Timmermans