Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Tilburg zit vol, toch 25.000 nieuwe woningen voor 2040

Bron: gemeente Tilburg

Tilburg heeft meer nieuwe woningen nodig dan eigenlijk werd gedacht, namelijk 25.000. De gemeente heeft het plan bijgewerkt, waarin staat waar de woningen moeten komen en hoe ze dat willen realiseren. Makkelijk gaat het niet worden, want Tilburg zit vol.

Tilburg gaat de komende jaren harder groeien dan eerder gedacht. De stad krijgt er tot 2040 ongeveer 40.000 nieuwe inwoners bij en ook zij moeten een woning hebben. Eerder wilde de gemeente 950 woningen per jaar bijbouwen, maar dat is nu verhoogd naar ongeveer 1500 woningen per jaar. Dit gaat alleen niet meer aan de rand van de stad. Daar zijn de grenzen namelijk bereikt en wil de gemeente niet verder uitbreiden. Daarom kiest de gemeente voor het bouwen in de stad en gaat vooral de hoogte in.

De hoogte in
Uitbreiden gaat dus niet meer en er moet ruimte gevonden worden in de bestaande stad en omliggende dorpen. Plekken waar dat nog kan, zijn de Piushaven, de Spoorzone en Stappegoor, waar de gemeente hoge gebouwen wil neerzetten.  Hier zijn eerder al plannen over naar buiten gebracht. Ook Udenhout, Biezemortel en Berkel-Enschot moeten nieuwe woningen komen, maar hier komen lagere woningen en appartementencomplexen.

Wethouder Van der Pol, van Ruimtelijke Ordening, zegt dat het niet alleen gaat over het bijbouwen van genoeg woningen. “We stellen als gemeente ook kwalitatieve eisen. De ontwikkelingen dragen bij aan het realiseren van een inclusieve, duurzame en vitale stad. Door te voorzien in voldoende groen en andere voorzieningen, zoals scholen en parken, worden bestaande wijken verder versterkt.” Hiermee bedoelt de wethouder dat er voor iedereen in Tilburg een voor betaalbare woning moet zijn.

Levendige stad
De gemeente wil flink gaan bouwen in de buurt van de treinstations. Dit zijn goed bereikbare plekken, waar nog genoeg plek is voor woningen. Doordat er meer mensen gaan wonen, zijn er ook meer winkels, horeca en andere bedrijven nodig. Het gebied bij de stations wordt hierdoor levendiger.

De gemeente wil voor iedereen in de stad betaalbare woningen bouwen, zowel voor kopers als huurders. Een vast deel van de nieuwe woningen valt onder sociale huur, namelijk twintig procent.

Op 6 december wordt er overlegd over de aanpassingen van het plan. Een week later neemt de gemeenteraad een besluit.

Pieter Soethout