Patiënten met kanker krijgen vanaf volgend jaar ook thuis behandelingen

Het ETZ is niet blij met de actie #Ikdoenietmeermee, en noemt deze zelfs ‘onvoorstelbaar’. Want op dit moment neemt het aantal patiënten toe en daarom is het belangrijk om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden volgens het ETZ.
Archieffoto.

Patiënten met kanker, die voor behandelingen naar het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) moeten, hoeven dat vanaf volgend jaar niet meer. Het ETZ en Thebe Wijkverpleging gaan samen behandelingen aan huis aanbieden.

Volgens het ziekenhuis zou het onder andere de nazorg van patiënten bevorderen. Thuisbehandelingen zouden verpleegkundigen namelijk een beter beeld geven van de leefomgeving van de patiënt en ze kunnen zo beter signaleren of er ook andere zorg nodig is. Bovendien zou het de patiënt meer rust geven. Voor korte behandelingen, zoals het toedienen van medicatie, hoef je dan niet meer op en neer naar het ziekenhuis.  

Tekort thuiszorg 
Volgens Wim Pleunis, woordvoerder van het ETZ, doen andere ziekenhuizen in het land dit ook al. “Wanneer we kijken naar de positieve ervaringen van andere ziekenhuizen verwachten we dat verreweg de meeste patiënten een thuisbehandeling op prijs zullen stellen. Als dat onverhoopt niet zo is, blijft behandeling in het ziekenhuis mogelijk.” 

Door heel het land is er juist een tekort aan hulp voor mensen met een zorgindicatie, bijvoorbeeld in de thuiszorg. Toch kiest het ETZ voor deze samenwerking. “Het aantal thuisbehandelingen wordt uiteraard afgestemd op de capaciteit die Thebe kan bieden”, verzekert Pleunis. “Voor patiënten met bijvoorbeeld MS of baby’s met geelzucht worden ook al thuisbehandelingen aangeboden.” 

Deze vorm van zorg aanbieden, zou niet alleen een goede zet zijn voor patiënten, weet Pleunis. Hij legt uit: “De dagbehandeling naar de thuissituatie verplaatsen, zorgt voor meer ruimte in het ziekenhuis om nieuwe patiënten te behandelen. Hierdoor blijft de zorg toegankelijk en dat is belangrijk. Vooral als je in gedachte houdt dat het aantal patiënten met kanker de komende jaren verder toe zal nemen.” 

Voorjaar 
Hoeveel patiënten gebruik gaan maken van de thuisbehandelingen, is nog niet duidelijk. De komende maanden wordt dat verder uitgewerkt. Naar verwachting worden in het voorjaar van 2024 de eerste patiënten thuis behandeld door het team van Thebe.  

Edita Saakian