Gemeenteraad aan zet: Komt er plek voor 450 arbeidsmigranten bij bedrijventerrein Het Laar?

Ergens op dit grasveld moet het complex voor 450 arbeidsmigranten gebouwd worden. In het naastgelegen pand zou plek zijn voor nog eens 290 arbeidsmigranten (beeld: Google Maps).

Zo’n 450 arbeidsmigranten zouden tijdelijk in een nog te bouwen pand aan de Hub van Doorneweg komen, maar die locatie is eigenlijk in strijd met de regelgeving. Toch wil het college dat de gemeenteraad een beslissing neemt, anders loopt Tilburg nog meer achter op de landelijke taakstelling.

Binnen deze regio maken veel bedrijven gebruik van buitenlandse arbeidskrachten. De vraag naar huisvesting is het grootst in Tilburg en Waalwijk. Hier zijn namelijk veel bedrijven gevestigd die deels afhankelijk zijn van arbeidsmigranten.

Tot 2025 moet gemeente Tilburg zo’n 3.600 tot 5.000 plaatsen realiseren voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Regionaal gezien gaat het om een opgave van 6.060 tot 8.382. Op dit moment zijn in Tilburg pas 841 plaatsen gerealiseerd. Zo’n 2.190 plaatsen zijn ‘kansrijk’, waaronder deze voorziening aan de Hub van Doorneweg 101.

Niet geschikt
In het naastgelegen pand (nummers 91-99), heeft de ontwikkelaar een vergunning aangevraagd voor de huisvesting van 290 arbeidsmigranten. De nieuwbouw op nummer 101 zou de laatste fase van de ontwikkeling zijn. Het plan is om een pand te bouwen voor de huisvesting van zo’n 450 arbeidsmigranten. Dat nieuwe pand zou dan maximaal voor tien jaar in gebruik zijn.  

Er is alleen een probleem: De locatie is helemaal niet bedoeld voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De plek waar de voorziening moet komen, maakt deel uit van bedrijventerrein Het Laar, waar regels over zijn opgesteld. Zo mogen er op die locatie eigenlijk alleen kantoren en ‘bouwwerken van openbaar nut’ gebouwd worden. Daar valt een verblijf voor arbeidsmigranten dus niet onder.

Gemeenteraad aan zet
Daarom moet het college normaal gesproken het plan weigeren, tenzij het niet in strijd is met de ‘ruimtelijke ordening’ van het gebied. Volgens het college klopt dat laatste: initiatiefnemer HUB101 Vastgoed zou, met een 31 bladzijdes tellend rapport en verschillende tekeningen, een goede onderbouwing hebben aangetoond.

Daardoor kan het college het plan in ieder geval goedkeuren, maar wel onder een aantal voorwaarden: de huisvesting moet tijdelijk van aard zijn, maximaal 10 jaar. Ook mogen alleen arbeidsmigranten daar verblijven die ergens anders hun hoofdverblijf hebben. De te huisvesten arbeidsmigranten mogen daar maximaal zes maanden aaneengesloten verblijven. Met deze voorwaarden van het college is de gemeenteraad nu aan zet.

Achterop raken
In een brief laat het college weten dat als de gemeenteraad niet met het plan instemt, de kans bestaat dat de gemeente nog verder achterop raakt in de taakstelling: ‘Mocht het niet doorgaan, dan raken we verder verwijderd van het bereiken van onze opgave. Het aantal plekken waar het mogelijk is om huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren is beperkt en we zijn daarbij afhankelijk van projectontwikkelaars en eigenaren om te komen met initiatieven.’

Op dit moment worden arbeidsmigranten in Tilburg vooral in kleine voorzieningen gehuisvest, soms in woonwijken. Dat is een ander argument volgens het college voor het toestaan van deze locatie: een grootschalige voorziening in een bedrijventerrein levert waarschijnlijk de minste weerstand op bij inwoners. Bovendien wonen arbeidsmigranten dan ook dichtbij hun werk.

De ontwikkelaar organiseert op 7 december nog een bijeenkomst met de klankbordgroep en de wijkraad om hen bij te praten over het plan, de aanvraag en de procedure. Ook worden ze uitgenodigd om te komen kijken naar de huisvesting in het naastgelegen pand.

LEES OOK:
500 arbeidsmigranten gaan toch niet naar Enschotsebaan, waar dan wel?
366 arbeidsmigranten? Dat vinden ze in Riel veel te veel

Edita Saakian