500 arbeidsmigranten gaan toch niet naar Enschotsebaan, waar dan wel?

Een impressie van de voorziening volgens de ontwikkelaar (beeld: Roozen van Hoppe).

Het plan om 450 tot 550 arbeidsmigranten te huisvesten bij de Enschotsebaan in Berkel-Enschot gaat niet door. De locatie blijkt toch niet geschikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Toch moeten ze ergens in Tilburg gaan wonen, maar waar?

Op dit moment voldoet Tilburg niet aan de opgave voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Tilburg heeft namelijk afgesproken om voor 2025 zo’n 3.600 tot 5.000 plaatsen te realiseren. In dit tempo gaat dat niet lukken.

Andere doelgroepen
Op dit moment heeft de gemeente zo’n 841 plekken voor de huisvesting en nog ongeveer 2.156 worden nog gerealiseerd. Als dat lukt, heeft de gemeente zo’n 2.997 plekken gereed. Volgens de gemeente zitten ze wel op koers, maar van grootschalige huisvesting is nog geen sprake. Dat komt omdat de gemeente tegelijkertijd bezig is met de opgave van woningbouw voor andere doelgroepen.

Bij de Enschotsebaan zou een plek moeten komen voor zo’n 550 arbeidsmigranten. Die plek werd in 2021 door het college en de burgemeester nog als ‘kansrijk’ bestempeld, maar is nu om verschillende redenen afgewezen.

Te weinig plekken
Zo zou een complex voor arbeidsmigranten kunnen zorgen voor ‘het aan elkaar groeien’ van Tilburg en Berkel-Enschot. En dat is nou juist wat de gemeente niet wil. Op dit moment zorgt een groot stuk groen tussen de Bosscheweg en het spoor ervoor dat Tilburg en Berkel-Enschot ‘gescheiden’ blijven. Een complex daar op die plek zou dat wegnemen.

Bovendien blijkt die locatie niet veilig voor verkeer te zijn. Auto’s kunnen er bijna niet komen en er ligt een zandpad dat niet verhard mag worden. Ook zouden de arbeidsmigranten over het fietspad moeten lopen om bij de locatie te komen of het te verlaten.

En zo waren er meer redenen om daar toch geen plek voor de ruim 550 personen te creëren. In Tilburg zijn nu nog te weinig grootschalige plekken voor internationale medewerkers. Daardoor ontstaan er soms ongewenste situaties in wijken en buurten.

Kansrijke plekken
Nu een voorziening aan de Enschotsebaan er niet aan zit te komen, zijn er wel andere opties in Tilburg die als ‘kansrijk’ bestempeld zijn en waar mogelijk de arbeidsmigranten naartoe kunnen. Bijvoorbeeld aan de Rielseweg 875-879. Daar zou tijdelijk een grootschalig complex kunnen komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. En aan de Ringbaan Noord 21 is het idee om de bestaande locatie uit te bereiden. Hier wonen op dit moment 162 personen.

Of die plannen ook echt doorgaan, is nog niet zeker. Eerst moet namelijk worden voldaan aan allerlei regels en onderzoeken. De gemeente realiseert zich dat met de afwijzing van huisvesting aan de Enschotsebaan, het risico groot is dat er weinig opties overblijven voor huisvesting in onze gemeente. De gemeente laat daarom weten open te staan voor initiatieven van huisvesting op andere plekken in Tilburg.

Edita Saakian