Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Dit gaan Tilburgers volgend jaar betalen aan gemeentelijke heffingen

Het Gemeentehuis van Tilburg | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

Een deel van de gemeentelijke heffingen gaat volgend jaar omhoog. De afvalstoffenheffing stijgt met ongeveer twintig euro, terwijl de rioolheffing juist een paar euro naar beneden gaat.

In Tilburg wordt onderscheid gemaakt tussen eenpersoons -en meerpersoonshuishoudens. Wanneer je in je eentje woont, betaal je minder gemeentelijke heffingen dan wanneer je samenwoont. Toch verschillen de stijgingen niet veel van elkaar. De rioolheffing is voor iedereen gelijk, maar daalt wel licht ten opzichte van vorig jaar.

AfvalstoffenheffingRioolheffing
Eenpersoonshuishouden 2022€ 260,50€ 107,98
Eenpersoonshuishouden 2023€ 278,17 € 107,98
Meerpersoonshuishouden 2022€ 289,45€ 104,96
Meerpersoonshuishouden 2023€ 309,08€ 104,96
De gemeentelijke heffingen van volgend jaar staan dikgedrukt

De gemeente geeft aan dat de stijging van de afvalstoffenheffing te maken heeft met gestegen kosten. “Zowel de afvalstoffen -als rioolheffing zijn honderd procent kostendekkend”, vertelt een woordvoerder. “Dat betekent dat het tarief verhoogd wordt als de verwachte kosten omhoog gaan. Daarmee betaalt ieder huishouden een vast bedrag om te totale kosten van het verwerken van afval in de gemeente te betalen.”

Gestegen kosten
De extra kosten worden onder andere veroorzaakt door de loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast brengt het nieuwe beleid van de gemeente ook extra kosten met zich mee. “Daarbij kun je denken aan de elektrificatie van het wagenpark. De eerste elektrische vuilniswagens zijn afgelopen week gepresenteerd.”

Mensen die door de gestegen kosten in de problemen komen, kunnen aan de bel trekken bij de gemeente. “Mensen die moeite hebben met het voldoen van hun gemeentelijke heffingen, kunnen kwijtschelding aanvragen of een betalingsregeling treffen.”

Pieter Soethout