Drugs legaliseren of niet? De discussie gaat verder

TILBURG – Zo af en toe laait de discussie rondom drugs en de verkoop ervan weer op. Want waar Nederland ooit vooruitstrevend was met het gedogen van cannabisgebruik en -verkoop, loopt men nu vaak tegen de nadelen van de gedoogconstructie op. Want waar coffeeshops -onder strikte regels- cannabis op voorraad mogen hebben en mogen verkopen aan klanten, mogen ze het niet inkopen. De bekende ‘achterdeur’ komt hier om de hoek kijken.

Maar ook over andere soorten drugs komt de vraag naar boven of het niet anders geregeld zou moeten worden. Bijvoorbeeld bij XTC. In z’n geheel illegaal volgens de wet, maar toch wordt het, als je de berichtgeving mag geloven, steeds ‘normaler’ om deze harddrug recreatief te gebruiken. Moet je dan nog wel streng handhaven, zoals sommige partijen dat graag zouden zien, of is het misschien beter om de verkoop te reguleren? Ook voor dat laatste wordt regelmatig gepleit.

Voor- en nadelen

Beide kanten van het spectrum zien de voordelen van hun eigen standpunt. Tegenstanders van het reguleren van drugs wijzen op de wetgeving. Het is illegaal, dus moet er gehandhaafd worden. Ook de drugscriminaliteit waar politie en justitie maar niet tegen opgewassen lijken, moeten harder aangepakt worden. En gebruik je drugs, dan zou je indirect meewerken aan het in stand houden van deze criminele sector.

Voorstanders van het reguleren denken dat het beter is om het gebruik van sommige soorten drugs, onder bepaalde voorwaarden, toe te staan. Ondanks het verbod, wordt er toch wel gebruikt. Maar gebruikers zijn nu automatisch aangewezen op het criminele circuit. Daarbij is niet altijd duidelijk wat er precies in zo’n pil zit, met alle risico’s voor de gezondheid van dien. Door drugs te reguleren, kan er een kwaliteitscontrole plaatsvinden.

D66

De politieke partij D66 pleitte kort geleden opnieuw voor het reguleren van de verkoop van drugs. Daar zouden ze bij gesteund worden door verslavingsexperts van Jellinek. Het is niet voor het eerst dat het punt op de agenda wordt gezet en zoals altijd blijft een tegenreactie vanuit de politiek niet uit. Het ziet er in ieder geval niet naar uit dat er op korte termijn iets zal veranderen, maar de discussie is voorlopig weer in volle gang.

Tijmen Moelker