Het TextielMuseum wil een nieuw makershart van de stad creëren

TextielMuseum laat visie zien op toekomst - foto van Carole Baijings die aan het werk is in het TextielLab
Foto: Carole Baijings aan het werk in het TextielLab

TILBURG – ‘In ons vernieuwde mu­­­seum willen wij zoveel mogelijk mensen verwonderen met textiel. We zien een geweldige kans om in de rol van aanjager het Museumkwartier van de stad een impuls te geven en hier een nieuw makershart van de stad te creëren’. Zo vat directeur Errol van de Werdt de plannen voor de toekomst van het TextielMuseum samen, als het museum zijn visie geeft op de ontwikkeling in de periode 2020-2024.

Directeur Errol van de Werdt

Om landelijk en internationaal een gewaardeerde plek voor ontwikkeling van kunst, mode en design gemaakt van textiel te kunnen blijven, is het voor het TextielMuseum noodzaak om te vernieuwen. Zeker als het museum dit ook met een groter en breder publiek wil kunnen delen. Het museum kijkt daar verder bij dan het eigen aanbod. Met zijn visie op de toekomst wil het museum een aanjager zijn in het Museumkwartier. Het museum heeft de ambitie om op het Mommers- en Drögecomplex een plek te creëren waar een ieder kan ontdekken, maken, leren en ontmoeten. Die wil het museum er creëren samen met partners, makers, de stad en de wijk.

Textiel toen en nu

Tilburg is gevormd door zijn textiele verleden. Daar zijn de voormalige fabrieken in de stad de stille getuigen van. Op de plek die ooit het hart van de textielindustrie was, wil het museum het verborgen erfgoed en de verhalen van vroeger nieuw leven inblazen. Maar dit alles ook verbinden met de culturele en vernieuwende kracht van makers van deze tijd. De visie van het museum behelst onder andere een verdere ontwikkeling van het TextielLab voor professionele makers en publiek. Maar ook een maaklab voor families. En ten slotte een nieuwe interactieve presentatie over de historie van de textielindustrie. Met een vernieuwd aanbod in het museum gericht op duurzaamheid, vernieuwing en makerschap, werkt het museum toe naar 100.000 bezoekers en gebruikers. Daarbij wil het museum het huidige publiek blijvend interesseren. Maar zeker ook een breder en jonger publiek aanspreken en betrekken bij textiel.

Makershart van de stad

De omvorming van het Mommers- en Drögecomplex tot een creatief makershart wil het museum realiseren samen met de gemeente en met andere partners. De leegstand van het Drögepand biedt nu een uitgelezen kans voor partners om zich fysiek te vestigen op het terrein. Daarmee ontstaat nieuw aanbod rondom actuele thema’s zoals het maken van mode op een circulaire manier. De diversiteit aan partijen zal het complex nog aantrekkelijker en dynamischer maken voor bezoekers, bewoners uit de buurt en professionals. Met dit makershart geeft het museum invulling aan het beleid van de stad als ‘stad van makers’. In het bijzonder op een manier die perfect aansluit bij de oorspronkelijke functie van de textielfabriek. Namelijk een plek waar bedrijvigheid, creativiteit en vakmanschap samenkomen.

Met een ruimtelijke verkenning geeft het TextielMuseum vorm aan zijn plannen

Om vorm te geven aan deze dynamische en levendige plek heeft het museum architecten gevraagd om een eerste schets te maken. Deze ruimtelijke verkenning laat zien hoe naast het realiseren van de ambities – groei, herinrichting en huisvesting van partners – het Mommers- en Drögecomplex zich meer open kan stellen naar de omliggende wijk. Bijvoorbeeld door het introduceren van daktuinen en pleinen, en het doorbreken van de gesloten gevels. Bovendien toont de verkenning de potentie van spraakmakende, verrassende bouwkundige toevoegingen aan de gebouwen die perfect aansluiten op het nieuwe elan en de ambitie van de stad. ‘Een meer passende, nieuwe herbestemming is volgens ons niet denkbaar’, aldus Errol van de Werdt.

TextielMuseum wil met plannen potentieel tot uiting brengen

De visie van het TextielMuseum vraagt om een gezamenlijk optrekken tussen het museum, de gemeente en andere partners. De gemeente en het museum onderzoeken nog dit jaar de mogelijkheden hiertoe. Ze willen dan aansluiten op de ambitie die de gemeente heeft met het Museumkwartier. Een aanvraag om het TextielLab op te nemen als ontwikkelinstelling wordt bij het Rijk ingediend. In de eerste plaats voor een subsidie op basis van de regeling culturele Basis Infrastructuur. Dit kan een stevige basis opleveren voor de realisatie van de visie.

Kees-Luc Simons