Aafke Romeijn gaat Tilburg onderzoeken in woord en klank

Schrijver en muzikant Aafke Romeijn zal het komende half jaar onze stad gaan verkennen. Dit gaat ze al met al doen aan de hand van bezoeken aan de stad en aan de universiteit. Tilt en Tilburg University gaan zo weer samen een brug slaan tussen de literatuur en de wetenschap. Dat doen ze dus met het programma Writer in Residence. Het resultaat van die verkenning zullen ze ook laten zien op Tilt Festival op zaterdag 14 maart 2020.

Residentie

Schrijvers van naam uit ons land en Vlaanderen schreven al een literaire bezinning op Tilburg. Dat deden ze in de vorm van een boek. Het programma Writer in Residence van Tilt heeft daar dan ook de afgelopen zes jaar voor gezorgd. Auteurs schreven toen op allerlei manieren over de stad. Met namen als Ilja Leonard Pfeiffer, Annelies Verbeke, en Maartje Wortel. Maar ook Yves Petry, Lieke Marsman en Fikry El Azzouzi. De residenties hebben ten slotte steeds hetzelfde doel. Ze willen dus aan de mensen in de stad laten zien hoe de blik van een auteur ons kan verrijken; in het bijzonder dan zijn of haar blik op onze alledaagse omgeving.

Lab

De residentie zal dit jaar zijn uitgebreid met een lab aan de universiteit. In dit lab werkt Aafke samen met studenten aan een maatschappelijk relevante vraag. Die vraag zet zij dus in. In de uitwisseling tussen Aafke en de studenten dagen ze elkaar dan uit in het lab; met name om buiten de grenzen van het eigen vak te denken en te werken. Het resultaat uit het lab zal dan ook op het web komen te staan, in het magazine van de universiteit.

Aafke

Met Aafke Romeijn halen Tilt en de universiteit een toegewijd auteur in huis. Zij spreekt zich ook graag uit in verschillende ’takken van sport’. In 2018 verscheen haar debuut Concept M. Daarin schetste ze een akelige wereld die om extreme vormen van verzet vraagt. Dit jaar kwam het album M uit. Dat staat op zich, maar is ook te beluisteren als sfeermuziek bij het boek. Later, in het najaar van 2020, verschijnt haar nieuwe roman. Aafke zal voor het eerst optreden als Writer in Residence tijdens het festival Night University.

Kees-Luc Simons