Perspectief voor Tilburgers die langdurig in armoede leven

Tussentijds resultaat van het Tilburgs Vertrouwensexperiment bij Peerke Donders

Op zondag 19 mei om 14.00 uur staat het Tilburgs Vertrouwensexperiment centraal in de lezingencyclus ‘Arm in Arm met Peerke’. Deze cyclus hoort bij de gelijknamige expositie in het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord. Toegang is gratis.

Ralf Embrechts van de MOM

Tilburg is een van de gemeenten die experimenteren met minder regels en meer vrijheid in de Participatiewet. Met die wet wil het kabinet bereiken dat mensen sneller en makkelijker aan het werk gaan. Het gaat dan om mensen met een ziekte of handicap en / of een bijstandsuitkering. Deze wet is op 1 januari 2015 ingegaan. Ralf Embrechts van de MOM zal deze presentatie verzorgen. De MOM zet zich in voor mensen die tussen de wal en het schip vallen. In het bijzonder in hun zoektocht naar de juiste zorg, hulp of (financiële) ondersteuning. Of met hun idee om zichzelf, hun buurt, de wijk of stad juist iets mooier, anders en beter te maken.

Vrijheid, vertrouwen en geluk

Het Vertrouwensexperiment in Tilburg is al met al een boeiende test. De gemeente Tilburg is zo op zoek naar mogelijkheden om de uitvoering van de Participatiewet te verbeteren. Helpt het als we daarbij minder regels hanteren? Als burgers méér vrijheid krijgen? Als men ze méér vanuit vertrouwen en minder vanuit controle bejegent? Of als ze een extra bedrag ontvangen bij het vinden en behouden van een baan? En misschien nog wel de belangrijkste vraag …zijn mensen gelukkiger als ze minder moeten en meer mogen?

Praktijk

Het Vertrouwensexperiment is nog in volle gang. Het is dan ook nog wel te vroeg om definitief conclusies te trekken. Maar de praktijk laat al wel zien dat ‘meer vrijheid – minder regels’ en ‘vertrouwen en aandacht’ hun waarde bewijzen. Toch kan men het resultaat niet alleen uitdrukken in harde cijfers. Hoe belangrijk ook, er is méér dat telt dan enkel de uitstroom naar werk. Op zondag 19 mei delen ze al wel de eerste ervaringen, terugkijkend op de test en vooruitblikkend op de toekomst.

Betrokkenen

Op die middag zijn er gesprekken met mensen die betrokken zijn bij het Vertrouwensexperiment in Tilburg. Onder hen de mede-initiatiefnemer Ralf Embrechts (directeur MOM Tilburg), onderzoeker Prof. Ruud Muffels (Tilburg University), de coaches Nicole de Koning en Henk Roffel, en deelnemer Ingrid. Onderwerpen van gesprek zijn de aanloop, de uitvoering, het onderzoek en de ervaringen. Juist de verhalen en ervaringen van deelnemers en coaches zullen een belangrijke plek innemen. Ook zal er gesproken worden over wat we hiervan leren voor het toekomstig beleid.

Tentoonstelling Arm in Arm met Peerke

De tentoonstelling ‘Arm in Arm met Peerke’ vertelt de geschiedenis van de armoede en de bestrijding ervan in Tilburg. Het verhaal begint in 1809, het geboortejaar van Peerke Donders. En eindigt in het nu. De tentoonstelling maakt onder meer duidelijk dat armoede een groot probleem is in onze stad. Want een op de zes huishoudens leeft in armoede, zevenduizend kinderen groeien dus op in armoede.

Missionaris

Peerke Donders was een missionaris uit Tilburg. Hij trok in de negentiende eeuw partij voor de melaatsen en de slaven in Suriname. De naar hem genoemde stichting vertaalt zijn gedachtengoed en idealen naar nu. Aandacht voor armoede is daar een voorbeeld van.

Kees-Luc Simons