Tilburgse Culturendag bij Peerke Donders

Op zondag de 14e houdt Peerke Donders de eerste Tilburgse Culturendag. Tilburgers uit meer dan twintig landen vertellen er dan hoe in hun cultuur mensen elkaar helpen. De dag is gratis en begint om 14.00 uur. Het initiatief hoort bij de tentoonstelling ’Arm in arm met Peerke’ in het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord.

Armoede

Het is een groot probleem dat een op de zes huishoudens in onze stad in armoede leeft. Peerke Donders probeert daarom op een eigen manier te helpen om die terug te dringen. Zo heeft de stichting de tentoonstelling ‘Arm in arm met Peerke’ opgezet. Met om de drie weken een extra activiteit. Onlangs vertelde wethouder Esmah Lahlah daar over haar streven om armoede in Tilburg te bestrijden.

Elkaar helpen in nood

De Culturendag is nu een van die activiteiten. In onze stad wonen mensen met tientallen nationaliteiten. En elke nationaliteit staat voor minstens één maar vaak wel meerdere culturen. En in élke cultuur bestaan tal van gebruiken en zorg om elkaar te helpen. Bijvoorbeeld mensen die arm zijn. Elkaar helpen is dus van overal. Het is heel erg interessant om te horen hoe mensen in een bepaalde cultuur voor elkaar klaar staan als iemand in nood is. Daar kun je van leren, maar het geeft ook een gevoel van verbondenheid.

Mensen die er in ieder geval over hun tradities om te helpen praten, komen uit Amerika, Colombia, Curaçao, Denemarken, Somalië, Syrië en Afghanistan. Maar de organisatie hoopt en verwacht uit nog veel meer landen. Peerke Donders doet dan ook een oproep om mee te doen.

Kennismaken met een rijkdom aan culturen

De dag is plezierig aangekleed. De Kleurrijke Mama’s treden op. En Somalische vrouwen laten je hapjes uit hun keuken proeven. Lout Donders en Paul Spapens interviewen er hun gasten. Beide journalisten zijn dan ook lid van de Stichting Petrus Donders. Het zal in hun gesprekken niet alleen gaan over hulp, maar ook over veel meer interessante kanten van de culturen. De dag laat je zo kennismaken met de rijkdom aan culturen in Tilburg.

Missionaris

Peerke Donders was een Tilburgse missionaris die ruim een eeuw geleden de kant koos van de melaatsen en de slaven in Suriname. De stichting die zijn naam draagt, vertaalt zijn gedachtengoed en idealen naar nu. Aandacht voor armoede en het samen optrekken met iedereen zijn daar voorbeelden van.

Foto: Jan van der Pennen

Kees-Luc Simons