Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Indirecte belastingen dragen bij aan vermogensongelijkheid

Tilburg – Lagere inkomens zijn de dupe van verschuiving van directe belastingen, zoals de btw, naar indirecte, zoals inkomstenbelasting. Dit concludeert Laurens Wijtvliet in zijn proefschrift.

Hij onderzocht wat verschuiving van directe naar indirecte belastingen doet met de mogelijkheden van huishoudens om te sparen.

Als de btw verhoogd wordt, en tegelijkertijd de inkomstenbelasting verlaagd wordt, krijgen mensen weliswaar een hoger salaris op hun rekening, maar worden de boodschappen duurder. Zijn rekenmodel laat zien dat vooral de lagere inkomens hierdoor getroffen worden.

Bij de groep met de lagere inkomens stijgen de uitgaven harder dan dat hun inkomen toeneemt, waardoor zij per saldo minder kunnen sparen. Bij hogere inkomens gebeurt precies het tegenovergestelde: hun inkomen stijgt meer dan de uitgaven, waardoor ze per saldo meer kunnen sparen.

Deze economische ongelijkheid wordt in verband gebracht met maatschappelijke, economische en politieke nadelen. Kortom, maatschappelijke verdeeldheid. Met als gevolgen: criminaliteit, gebrekkig onderwijs, kansenongelijkheid en politieke beïnvloeding. Deze nadelen kunnen welzijnsverminderend werken. 

Het verdient aanbeveling om de inkomstenbelasting eerst te schonen van onrechtvaardige, ongelijke behandeling van inkomen, alvorens te schuiven naar indirecte belastingen, aldus Wijtvliet.

Laurens Wijtvliet studeerde Fiscale Economie aan Tilburg University en is nu werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden.

Dinsdag 10 april verdedigt hij zijn proefschrift The Tax Tectonics: Well-being and Wealth Inequality in Relation to a Shift in the Tax Mix from Direct to Indirect Taxes bij Tilburg University.

Aula van Tilburg University, Warandelaan 2 | 16:00 uur

Omroep Tilburg