Omroep Tilburg - Lokale content van wereldbelang

Tilburg University neemt maatregelen om instroom internationale studenten te beheersen

Studenten vinden dat het online programma Proctorio hun privacy schendt bij verplicht gebruik tijdens tentamens. Maar de universiteit heeft nog geen alternatief geboden dat, als je het hebt over privacy, wel zou voldoen.
Tilburg University | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

Nederlandse universiteiten, waaronder Tilburg University, nemen per direct maatregelen om de instroom van internationale studenten te beheersen. Ook willen ze de Nederlandse taalvaardigheid vergroten.

Alle universiteiten in Nederland hebben donderdag een speciale leidraad naar buiten gebracht. Zo zetten ze in op verlaging van de instroom van internationale studenten en vermindering van het aandeel in Engelstalige bacheloropleidingen. Maar ook meer Nederlandse opleidingen en het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid bij docenten en studenten is belangrijk.

Hoe dat er precies gaat uitzien bij Tilburg University, is volgens woordvoerder Imre van der Meulen nog onbekend. ”Wij gaan de leidraad de komende periode samen met de faculteiten- en de medezeggenschapsraad uitwerken”, aldus Van der Meulen.

In 2023 waren er in totaal ruim 19.000 studenten ingeschreven op Tilburg University, waarvan 4718 studenten internationaal. ”Dan hebben we het dus over een percentage van zo’n 24 procent”, zo laat Van der Meulen weten.

Internationalisering van groot belang

De universiteiten benadrukken dat internationalisering van groot belang is voor Nederland. Zo draagt het bij aan een stimulerend studieklimaat, is het een goede aansluiting op internationale ontwikkelingen en aan het opleiden van voldoende talent voor de arbeidsmarkt. Daarnaast leveren de internationale studenten de Nederlandse economie veel op.

”We volgen alle ontwikkelingen rond de internationaliseringsdiscussie nauwlettend en denken na over de gevolgen die deze kunnen hebben voor onze medewerkers, studenten en uiteindelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek.”

Problemen

Tegelijkertijd zien universiteiten dat de groei van het aantal internationale studenten op sommige plekken tot problemen leidt. Zo zetten te grote groepen de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs onder druk en is er onvoldoende studentenhuisvesting.

Het idee is dat de universiteiten voorlopig geen nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen beginnen, niet actief buitenlandse studenten gaan werven en zich willen inzetten om de kamernood terug te dringen.

Wetsvoorstel

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een wetsvoorstel ingediend om de internationalisering van het onderwijs in balans te krijgen. ”Dit is een reactie op het wetsvoorstel van minister Dijkgraaf. Dit is een leidraad die de universiteiten hebben gemaakt om zelf weer een stukje regie te pakken”, vertelt Van der Meulen.

Tilburg University laat weten dat deze ontwikkeling voor zittende studenten geen gevolgen hebben voor hun huidige opleiding.

Vanessa Spaanderman