Snelle groei leerlingenaantal: basisschool WillemsPoort mag uitbreiden

De voormalige Koning Willem II Kazerne | Foto: Omroep Tilburg

Het Tilburgse college heeft ingestemd met het gebruik van het voormalige kazernegebouw E door basisschool WillemsPoort. Hierdoor kan de school groeien tot 480 leerlingen en daar is nu geen plek voor. Voor het ombouwen van de kazerne is een budget van bijna 2,75 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur Xpect013.

Deze beslissing is genomen vanwege de snelle groei van het leerlingenaantal van basisschool WillemsPoort. De school verhuisde in 2023 naar de voormalige kazernegebouwen D en G. Die werden ook al flink verbouwd en datzelfde geldt voor gebouw E. Maar de aanpassingen mogen er niet voor zorgen dat de gemeente de gebouwen nooit meer voor iets anders kan gebruiken.

Vanwege de populariteit van de school moest het bestuur een aannamebeleid opstellen. De school kon daarmee slim sturen op het aantal leerlingen om alles goed te kunnen blijven managen. De school streeft naar een minimaal 400 tot maximaal 480 leerlingen.

3,5 miljoen euro

Er moeten vier extra lokalen bijkomen, een speellokaal voor de kleintjes en een aula in gebouw E. Voor de kelder van het gebouw zijn nog geen plannen. Het college erkent echter het risico van te veel capaciteit in scholen in nieuwbouwwijken en heeft daarom voorwaarden gesteld aan het schoolbestuur voor mogelijke teruglevering van gebouw E als het aantal leerlingen afneemt.

De aanpassingen aan het het nieuwe gebouw voor WillemsPoort gaan in totaal zo’n 3,5 miljoen euro kosten. Daarvan neemt de gemeente bijna 2,75 miljoen voor haar rekening. De rest van het geld komt van het schoolbestuur.

De gemeente benadrukt dat deze beslissing past binnen het streven naar efficiënt gebruik van middelen en ruimte in het onderwijs, terwijl het tegelijkertijd mogelijkheden openhoudt voor andere initiatieven in de toekomst.

LEES OOK:
90 miljoen euro voor nieuwbouw en renovatie van basisscholen in Tilburg

Edita Saakian