90 miljoen euro voor nieuwbouw en renovatie van basisscholen in Tilburg

Basisschool Rennevoirt in Berkel-Enschot | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

De komende vier jaar wordt door gemeente Tilburg bijna negentig miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe en bestaande basisscholen. Er worden onder meer drie compleet nieuwe basisscholen neergezet en acht scholen krijgen een nieuw pand. De enorme investering is nodig omdat het inwonersaantal van Tilburg flink toeneemt de komende jaren. En meer inwoners betekent ook meer kinderen die onderwijs nodig hebben.

De afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente samen met schoolbesturen gekeken naar welke schoolgebouwen vervangen of gerenoveerd moeten worden. Alle nieuwbouw, renovaties en uitbreidingen staan gepland voor de komende vier jaar.

De plannen zijn begroot op 89,1 miljoen euro en komen niet helemaal uit de lucht vallen. Tilburg moet namelijk tot 2040 25.000 huizen bijbouwen. Meer huizen betekent meer gezinnen met kinderen die naar school moeten.

Van veel schoolpanden was al bekend dat er wat aan ging gebeuren. In de gemeente stonden meerdere gebouwen die inmiddels veertig jaar oud zijn.

Miljoenenbal
In totaal wordt door de gemeente dertig miljoen uitgetrokken om de onderwijscapaciteit te vergroten. 59,1 miljoen is begroot om schoolgebouwen te vervangen. Voor sommige schoolpanden wordt meer dan negen miljoen uitgetrokken. Een top vijf:

  1. Uitbreiding en verhuizing Onderwijscentrum Leijpark (9,8 miljoen)
  2. Nieuwbouw basisschool Rennevoirt inclusief gymzaal (9,2 miljoen)
  3. Nieuwe basisschool kazerneterrein Stappegoor (6,7 miljoen)
  4. Nieuwbouw basisschool Den Bijstere inclusief gymzaal (5,9 miljoen)
  5. Nieuwbouw basisschool Don Sarto inclusief gymzaal (5,5 miljoen)

Extra basisscholen
Gemeente Tilburg wil ook drie nieuwe scholen bouwen. Er stond al een nieuwe basisschool gepland op het kazerneterrein in Stappegoor. Vanwege de woningbouw daar, moet er een school komen waar plek is voor vierhonderd leerlingen, want in het stadsdeel zijn ze nog niet uitgebouwd.

Ook Tilburg-Noord moet een compleet nieuwe basisschool krijgen omdat er huizen worden bijgebouwd. Dit nieuwe pand moet een zogenoemd kindcentrum worden waar zowel de opvang als de school in zijn gevestigd. De huidige basisscholen in Noord zitten nagenoeg vol en liggen te ver van de nieuwe huizen aan de Smariuskade.

Dat is niet anders in Berkel-Enschot. Omdat er flink gebouwd blijft worden in het dorp, moet er op termijn zelfs een tweede kindcentrum worden gebouwd in het gebied Akker/Heikant.

Gymzalen
De gemeente Tilburg trekt tot slot de portemonnee voor maar liefst elf nieuwe gymzalen de komende vier jaar. Die kosten per stuk een kleine anderhalf miljoen euro. Dat is exclusief de inrichting van de gymlokalen, want daar moet elke keer 90.000 euro voor worden uitgetrokken.

De nieuwbouwplannen zorgen er wel voor dat de gemeente gelijk flink kan verduurzamen. Wethouder Marcelle Hendrickx claimt zelfs meer dan wettelijk verplicht is. Nieuwe basisschoolgebouwen worden energieneutraal en er komen groene schoolpleinen.

Collin Beijk