Nul-emissiezone kan best iets kleiner, geeft Grashoff toe, maar verder blijft het zoals het is

Het Wilhelminakanaal ter hoogte van de wijk Jeruzalem | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

Na ontvangst van tien uitgebreide standpunten heeft de gemeente Tilburg besloten om de geplande nul-emissiezone aan te passen. Deze zone, bedoeld om de luchtkwaliteit te verbeteren door vervuilende voertuigen te weren, heeft flink wat discussie en reacties uitgelokt onder de inwoners van Tilburg.

Maar liefst tien bedrijven en belangenverenigingen hebben bezwaar gemaakt tegen de plannen voor de nul-emissiezone. Hierdoor heeft de gemeente Tilburg besloten om het verkeersbesluit aan te passen: de Ringbaan Oost, ten zuiden van het spoorviaduct, en de wijken Armhoef en Jeruzalem worden uitgesloten van de nul-emissiezone.

Geen invloed op CO2-besparing

Ondernemers in de Kanaalzone waren bang dat dit hun bedrijfsvoering te veel zou beïnvloeden als de Ringbaan Oost wel binnen de zone zou vallen. Het college begrijpt deze zorgen en ziet in dat de zone niet geschikt is om de vervuiling op de Ringbaan Oost aan te pakken. Het verkleinen van de zone heeft geen grote invloed op de beoogde CO2-besparing, die rond de 30.000 ton in 2030 blijft.

Meer ontheffingen

Naast het aanpassen van het verkeersbesluit is ook het beleid voor ontheffingen vernieuwd: zo krijgen bakwagens (vrachtwagens vanaf 3,5 ton zonder oplegger), die zijn toegelaten in 2017, 2018 en 2019 nu ook een ontheffing. Eerder was dat niet toegestaan. De einddatum voor deze ontheffing is landelijk vastgesteld op 1 januari 2028, zodat bedrijven die al hebben geïnvesteerd in nieuwe voertuigen geen nadeel ondervinden.

Voor bedrijven die door netcongestie niet kunnen voldoen aan de toegangseisen van de zone, is er de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen op basis van lokale regelgeving.

Aanschaf zero-emissie voertuigen

Er waren ook zorgen over de kosten voor lokale ondernemers om hun voertuigen aan te passen en over de beschikbaarheid van subsidies. Wethouder Rik Grashoff heeft beloofd dat er een overgangsregeling komt, waarbij voertuigen geleidelijk moeten voldoen aan strengere emissie-eisen. Daarnaast zullen er subsidies zijn voor de aanschaf van zero-emissie voertuigen, zoals het college eerder heeft besloten.

Ook was er discussie over het aantal laadpalen en de capaciteit van het elektriciteitsnet. Het college erkent dat er sprake is van netcongestie in Tilburg en omgeving, maar werkt samen met netbeheerders aan oplossingen zoals flexibele contracten en technologische innovaties om dit probleem aan te pakken.

Verbeteren van luchtkwaliteit

De invoering van de nul-emissiezone zal naar verwachting invloed hebben op het verkeer in en rond Tilburg. Volgens de gemeente zijn deze maatregelen noodzakelijk om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stad voor te bereiden op toekomstige uitdagingen zoals woningbouw en verkeersdrukte.

Het definitieve besluit over de invoering van de nul-emissiezone zal worden vastgelegd in het verkeersbesluit, dat binnenkort door de gemeenteraad zal worden behandeld.

Nul-emissiezone in Tilburg (Bron: Gemeente Tilburg)

LEES OOK:
Ondernemers Michael en Ernst boos over de nul-emissiezone: ‘Geen haar op mijn hoofd’
Nul-emissiezone moet zorgen voor minder uitstoot en meer laadpalen
Einde van een tijdperk: Peerke Meubelen sluit de deuren na 41 jaar

Edita Saakian