Hotel de Druiventros gaat nog een jaar statushouders opvangen

De gemeente staat open voor een verlenging van de opvang in de Druiventros.
In dit hotel krijgen de 50 vluchtelingen tijdelijk opvang (beeld: Google maps).

Gemeente Tilburg heeft besloten dat de noodopvang in Hotel de Druiventros langer open blijft. De druk op de landelijke opvang blijft hoog en daarom besloot het college de duur van de noodopvang te verlengen tot 1 juli 2025.

Eigenlijk verandert er niet zo veel. De begeleiding en het beheer blijven hetzelfde en er mogen net als nu maximaal 150 mensen opgevangen worden. De statushouders die nu worden opgevangen in Hotel de Druiventros zijn gekoppeld aan de gemeente Tilburg. Dat betekent dat zij naar een woning in de stad gaan en er dus plekken vrijkomen.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vult die plekken met mensen die nu nog in een AZC zitten. De eerste statushouders worden halverwege juli verwacht.

Voor mensen in de omgeving is er op 19 juni een informatieavond.

LEES OOK:
In Janny’s hotel krijgen 40 minderjarige vluchtelingen opvang
Tijdelijke opvang voor 150 statushouders in de Druiventros

Pieter Soethout