Gemeenteraad wil onderzoek naar transferium Stappegoor: ‘Nodig door ontwikkelingen binnenstad’

De Stappegoorweg in het gebied Stappegoor | Foto: Gijs Franken / Omroep Tilburg

Een transferium bij Stappegoor zodat er minder autoverkeer in de binnenstad hoeft te zijn. Dat is wat verschillende partijen in de gemeenteraad willen laten onderzoeken. Met de invoering van de zero-emissiezone, het autoluw maken van het centrum en het uitbreiden van het voetgangersgebied is dat nodig, vindt onder andere Ivan Otten van VoorTilburg013.

Verschillende raadsleden gingen tijdens de vergadering inhoudelijk in op de motie van indiener Partij voor de Dieren en mede-indieners Lokaal Tilburg, VoorTilburg013, SP en 50Plus. Vooral de verkeersdrukte en gevaarlijke situaties op de Ringbaan Zuid worden als argumenten tegen een transferium bij Stappegoor gebruikt. Maar Ivan Otten van VoorTilburg013 geeft aan dat deze motie daar niet over gaat, maar bedoeld is om een onderzoek te laten starten.

Ook het Tilburgse college bevestigt dit nog eens. “Wij stellen vast dat hier sprake is van een motie die vraagt om een onderzoek”, begint wethouder Rik Grashoff zijn betoog. “Als je dat doet, staat de uitkomst daarvan nog niet op voorhand vast. Er bestaat een kans dat deze plek geschikt is om mede als transferium gebruikt te worden. Dat heeft onder andere te maken met de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.”

Op papier ideale locatie

Zoals gezegd gaat het om het uitvoeren van een onderzoek en nog niet om het ontwikkelen van een transferium. Uiteindelijk wordt de motie met een kleine meerderheid aangenomen en daar is mede-indiener Otten erg blij mee. “Bijna elke fractie die een betoog had over deze motie begon erover dat ze het niet zagen zitten door de problemen met Ringbaan Zuid. Maar we moeten juist onderzoeken of dat daadwerkelijk zo is.”

Over een transferium praten partijen in de Tilburgse gemeenteraad al jaren. “Er komt een nieuwe parkeergarage op Stappegoor en dat is een hartstikke goede mogelijkheid om te onderzoeken of hier iets mogelijk is.” Maar dan moet de verkeersveiligheid wel op orde zijn, vindt Otten. “Als de Ringbaan Zuid gevaarlijker wordt door een transferium, moeten we echt ergens anders overwegen. Maar op papier klinkt het als een ideale locatie.”

Autoluwe binnenstad

Op dit moment parkeren veel binnenstadbezoekers nog in de verschillende parkeergarages in het centrum. Dan zou je zeggen dat een transferium niet nodig is. “Als je het verkeer uit de binnenstad wil halen, zul je toch echt een transferium moeten bouwen”, stelt de fractievoorzitter van VoorTilburg013. “We willen meer ruimte voor voetgangers, een autoluwe binnenstad en een zero-emissiezone en dan moet je zorgen dat er ergens een plek is waar je buiten het centrum kunt parkeren.”

Met zo’n transferium zorg je ervoor dat mensen hun auto buiten het centrum parkeren. Vervolgens reizen de binnenstadbezoekers met het openbaar vervoer naar de binnenstad. “Dan moet je wel gaan samenwerken met een busmaatschappij, waarvan de bussen wél rijden”, geeft Otten stellig aan. “Ik doe zelf alles met het openbaar vervoer en dan zit ik zaterdagmiddag in de stad en komen er vier bussen niet opdagen. Ik snap best dat de Parkring een ‘pain in the ass’ voor Arriva is. Maar er kan op z’n minst online gecommuniceerd worden als er iets niet rijdt.”

Het college heeft nu de opdracht om een onderzoek naar een transferium bij Stappegoor te laten uitvoeren. Pas wanneer de resultaten hiervan bekend zijn, kunnen er volgende stappen ondernomen worden.

LEES OOK:
Miljoenen euro’s voor nieuw Stappegoor: 1000 nieuwe woningen en meer

Pieter Soethout