Gemeenteraad Tilburg keurt perspectiefnota goed na intensief debat

(foto: Omroep Tilburg).

De raadsleden en het college van Tilburg kunnen, voor even, opgelucht ademhalen. Na dagen vol intensief debat heeft de gemeenteraad van Tilburg de perspectiefnota met een meerderheid aangenomen: 30 stemmen voor en 11 tegen. Dit besluit betekent ook het einde van een periode waarin maar liefst 64 moties werden besproken, inclusief een maiden speech van nieuwkomer Kirill Blokker.

De perspectiefnota is een belangrijk document waarin de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat de koers voor de komende jaren is en hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Hiermee wordt vastgesteld wat er in de programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Het is een cruciaal stuk dat richting geeft aan het beleid en de financiële planning van de gemeente.

Nieuw raadslid Kirill Blokker

Tijdens deze vergadering werd ook een nieuw raadslid verwelkomd. Vanwege het overlijden van Jan van Esch ontstond er een lege zetel in de raad. Het centraal stembureau onderzocht wie de eerstvolgende op de lijst van D66 was die zijn of haar benoeming tot raadslid wilde aanvaarden. Dat bleek Kirill Blokker.

Terugblik op de vergadering

Henk van Tilborg, plaatsvervangend voorzitter, blikte traditiegetrouw terug op de vergadering: “We zijn donderdag stipt om 10 uur begonnen en hebben intensief gedebatteerd. Emoties liepen soms hoog op, maar uiteindelijk hebben we met oog op het beste voor Tilburg besloten.” Hij bedankte daarbij de griffie, catering en alle medewerkers die hebben bijgedragen aan het verloop van de vergadering.

Tijdens de discussies hebben verschillende partijen hun standpunten duidelijk gemaakt. Spinnewijn van D66 was trots op het geboden perspectief in deze onzekere tijden. Kokke van de SP wees kritisch op het gebrek aan perspectief voor kwetsbare groepen in Tilburg. Kooke (FvD) bekritiseerde de nota als symbolische politiek, terwijl de VVD en Vlasveld (PvdD) juist steun uitspraken voor de onderwerpen die zijn behandeld, met het oog op de toekomstige begroting.

Na de stemming benadrukte GroenLinks-fractievoorzitter Spierings hoe belangrijk de basis is die met de nota gelegd is. Couwenberg (CDA) sprak vanuit een kritisch, maar opbouwend perspectief over samenwerking en het belang van heldere besluitvorming. De PvdA steunde vol overtuiging de sociale en duurzame koers van de perspectiefnota. Lijst Smolders uitte twijfels over de financiële basis van de ambitieuze plannen en stemde tegen de nota, omdat hij vond dat deze te weinig tastbare voordelen voor de Tilburgse burgers bood.

Aangenomen moties

Tijdens de laatste vergaderdag werden drie moties aangenomen, waaronder de motie om asielzoekenden sneller te laten participeren in de maatschappij. Deze motie kreeg brede steun met 35 stemmen voor en 6 tegen.

Toekomstig beleid en begroting

De goedkeuring van de perspectiefnota markeert een belangrijke stap richting toekomstig beleid en begrotingen voor Tilburg. De raad zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen in aanloop naar verdere besluitvorming.

LEES OOK:
Drugs in de gemeenteraad zorgt voor ophef: motie voor nieuw testapparaat aangenomen
LST zegt vertrouwen in wethouder Yusuf Çelik op, motie van wantrouwen door raad afgewezen

Edita Saakian