Fietsveiligheid bij Reeshof en Heuvelring-Telegraafstraat wordt aangepakt

fietsveiligheid en verkeersveiligheid
Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision

Recente bezorgdheid over de verkeersveiligheid voor fietsers in Tilburg heeft geleid tot actie van het college. Eerder stelden raadsleden Frank Kriellaars (VVD) en Sofia Schampers (D66) vragen over specifieke kruispunten en rotondes, waarbij ze aandacht vroegen voor onveilige situaties. Dat deed Hans Smolders van LST ook al eind 2022.

De fietsveiligheid kan op veel plekken in Tilburg beter. Op het kruispunt tussen de Heuvelring en de Telegraafstraat zijn de afgelopen drie jaar twintig ongevallen geregistreerd, waarbij zowel (snor/brom)fietsers als automobilisten betrokken waren. Ook op rotondes langs de snelfietsroute in de Reeshof zijn problemen die leiden tot verkeersongevallen. Vooral als het gaat om voorrangsregels die niet altijd worden nageleefd.

Na invoering van de nieuwe voorrangsregels op de rotonde met de Heyhoefdreef, steeg het aantal ongevallen van één naar acht per jaar. Echter is een jaar later het aantal ongevallen op die rotonde weer teruggebracht naar een. Volgens het college heeft dit te maken met een zogenoemde wen-fase: ‘Alle gebruikers van de rotonde moeten wennen aan de nieuwe situatie.’

Herinrichting en onderzoek

Als reactie op de zorgen heeft het college actie ondernomen. Voor het kruispunt Heuvelring-Telegraafstraat staat een grootschalige herinrichting gepland in 2025. Aan de oostzijde van de Heuvelring komt namelijk onder andere een fietspad voor twee richtingen.

Voor de verkeerssituatie in de Reeshof onderzoekt een extern adviesbureau, samen met belanghebbenden en de politie, hoe de situatie rondom de rotondes in dat stadsdeel verbeterd kan worden. De resultaten van deze studie worden binnenkort verwacht.

Voldoende beleid

Het college benadrukt verder dat het huidige beleid voldoende is om de fietsveiligheid te waarborgen. Het verkeersveiligheidsbeleid voor 2023-2026 omvat 18 maatregelen, waarvan het merendeel gericht is op de veiligheid van fietsers. Bovendien monitort de gemeente dagelijks ongevallen die door de politie zijn geregistreerd, naast andere risicogebaseerde methoden om aandachtslocaties te identificeren.

LEES OOK:
Sterkere paaltjes op de Besterdring: drempels niet meer te ontwijken

Angela Weisz